7/1-2 S

30.04.2008 Pressemelding 22/2008: StatoilHydro, operatør av utvinningstillatelse 271 og 302, har avsluttet boringen av brønn 7/1-2 S på Yoda-prospektet.

Formålet med brønn 7/1-2 S var å undersøke muligheten for å finne hydrokarboner i jurassiske bergarter i et prospekt kalt Yoda. Prospektet ligger på Jæren-høyden, cirka 18 kilometer sørøst for Vargfeltet.

Undersøkelsesbrønn 7/1-2 S ble boret til et vertikalt dyp på 3115 m under havoverflaten, og ble avsluttet i bergarter av trias alder.

Det ble ikke påvist hydrokarboner i brønnen. Et standard logge- og prøveinnsamlingsprogram ble utført. Brønnen har gitt verdifull informasjon om området, og en evaluering av brønndataene vil bli utført for å kartlegge det videre ressurspotensialet.

Utvinningstillatelse 271 ble tildelt i Nordsjørunden i 2001, og 302 i TFO-runden 2003. Brønnen var en forpliktelsesbrønn, og er den andre undersøkelsesbrønnen boret i blokken.

7/1-2 S ble boret med den oppjekkbare boreinnretningen Mærsk Giant. Vanndypet er 87 meter. Boreinnretningen ble operert av Talisman på vegne av StatoilHydro.

Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt. Mærsk Giant vil gå videre til Varg-feltet, der den skal bore for Talisman.


Rettighetshavere i utvinningstillatelsene 271 og 302.

-  Faroe Petroleum Norge AS: 15%
-  Norwegian Energy Company ASA :15%
-  Talisman Energy Norge AS: 30%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 40%

 

kart

 

Pressekontakt i OD
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 60 00

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.