7/1-2 S

30.04.2008 Pressemelding 22/2008: StatoilHydro, operatør av utvinningstillatelse 271 og 302, har avsluttet boringen av brønn 7/1-2 S på Yoda-prospektet.

Formålet med brønn 7/1-2 S var å undersøke muligheten for å finne hydrokarboner i jurassiske bergarter i et prospekt kalt Yoda. Prospektet ligger på Jæren-høyden, cirka 18 kilometer sørøst for Vargfeltet.

Undersøkelsesbrønn 7/1-2 S ble boret til et vertikalt dyp på 3115 m under havoverflaten, og ble avsluttet i bergarter av trias alder.

Det ble ikke påvist hydrokarboner i brønnen. Et standard logge- og prøveinnsamlingsprogram ble utført. Brønnen har gitt verdifull informasjon om området, og en evaluering av brønndataene vil bli utført for å kartlegge det videre ressurspotensialet.

Utvinningstillatelse 271 ble tildelt i Nordsjørunden i 2001, og 302 i TFO-runden 2003. Brønnen var en forpliktelsesbrønn, og er den andre undersøkelsesbrønnen boret i blokken.

7/1-2 S ble boret med den oppjekkbare boreinnretningen Mærsk Giant. Vanndypet er 87 meter. Boreinnretningen ble operert av Talisman på vegne av StatoilHydro.

Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt. Mærsk Giant vil gå videre til Varg-feltet, der den skal bore for Talisman.


Rettighetshavere i utvinningstillatelsene 271 og 302.

-  Faroe Petroleum Norge AS: 15%
-  Norwegian Energy Company ASA :15%
-  Talisman Energy Norge AS: 30%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 40%

 

kart

 

Pressekontakt i OD
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 60 00

 

Oppdatert: 04.09.2009