7/1-2 S

30.04.2008 Pressemelding 22/2008: StatoilHydro, operatør av utvinningstillatelse 271 og 302, har avsluttet boringen av brønn 7/1-2 S på Yoda-prospektet.

Formålet med brønn 7/1-2 S var å undersøke muligheten for å finne hydrokarboner i jurassiske bergarter i et prospekt kalt Yoda. Prospektet ligger på Jæren-høyden, cirka 18 kilometer sørøst for Vargfeltet.

Undersøkelsesbrønn 7/1-2 S ble boret til et vertikalt dyp på 3115 m under havoverflaten, og ble avsluttet i bergarter av trias alder.

Det ble ikke påvist hydrokarboner i brønnen. Et standard logge- og prøveinnsamlingsprogram ble utført. Brønnen har gitt verdifull informasjon om området, og en evaluering av brønndataene vil bli utført for å kartlegge det videre ressurspotensialet.

Utvinningstillatelse 271 ble tildelt i Nordsjørunden i 2001, og 302 i TFO-runden 2003. Brønnen var en forpliktelsesbrønn, og er den andre undersøkelsesbrønnen boret i blokken.

7/1-2 S ble boret med den oppjekkbare boreinnretningen Mærsk Giant. Vanndypet er 87 meter. Boreinnretningen ble operert av Talisman på vegne av StatoilHydro.

Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt. Mærsk Giant vil gå videre til Varg-feltet, der den skal bore for Talisman.


Rettighetshavere i utvinningstillatelsene 271 og 302.

-  Faroe Petroleum Norge AS: 15%
-  Norwegian Energy Company ASA :15%
-  Talisman Energy Norge AS: 30%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 40%

 

kart

 

Pressekontakt i OD
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 60 00

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).