7/1-2 S

30.04.2008 Pressemelding 22/2008: StatoilHydro, operatør av utvinningstillatelse 271 og 302, har avsluttet boringen av brønn 7/1-2 S på Yoda-prospektet.

Formålet med brønn 7/1-2 S var å undersøke muligheten for å finne hydrokarboner i jurassiske bergarter i et prospekt kalt Yoda. Prospektet ligger på Jæren-høyden, cirka 18 kilometer sørøst for Vargfeltet.

Undersøkelsesbrønn 7/1-2 S ble boret til et vertikalt dyp på 3115 m under havoverflaten, og ble avsluttet i bergarter av trias alder.

Det ble ikke påvist hydrokarboner i brønnen. Et standard logge- og prøveinnsamlingsprogram ble utført. Brønnen har gitt verdifull informasjon om området, og en evaluering av brønndataene vil bli utført for å kartlegge det videre ressurspotensialet.

Utvinningstillatelse 271 ble tildelt i Nordsjørunden i 2001, og 302 i TFO-runden 2003. Brønnen var en forpliktelsesbrønn, og er den andre undersøkelsesbrønnen boret i blokken.

7/1-2 S ble boret med den oppjekkbare boreinnretningen Mærsk Giant. Vanndypet er 87 meter. Boreinnretningen ble operert av Talisman på vegne av StatoilHydro.

Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt. Mærsk Giant vil gå videre til Varg-feltet, der den skal bore for Talisman.


Rettighetshavere i utvinningstillatelsene 271 og 302.

-  Faroe Petroleum Norge AS: 15%
-  Norwegian Energy Company ASA :15%
-  Talisman Energy Norge AS: 30%
-  StatoilHydro Petroleum AS: 40%

 

kart

 

Pressekontakt i OD
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 60 00

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.