31/1-1

12.02.2008 Pressemelding 11/2008:Marathon Petroleum Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 311, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 31/1-1. Brønnen er lokalisert vest for Trollfeltet og 25 kilometer nordøst for Osebergfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i flere nivåer av sandsteiner av jura alder (”Bjørnprospektet").

Brønnen er tørr. Det ble påtruffet bergarter av forventet mektighet og reservoarkvalitet i reservoarbergarter fra jura, men de var alle vannbærende.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 311, tildelt i TFO 2003. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2895 meter under havflaten, og ble avsluttet i Statfjordformasjonen av sen jura alder.

Havdypet var 341 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 31/1-1 ble boret av Bredford Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 001B i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 16/1-9 der Noil Energy ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 311
-  Dana Petroleum Norway AS: 25.0%
-  Talisman Energy Norge AS: 37.5%
-  Marathon Petroleum Norge AS: 37.5%

 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Waage Melberg, tlf: 51 87 61 00.


 

Oppdatert: 04.09.2009