31/1-1

12.02.2008 Pressemelding 11/2008:Marathon Petroleum Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 311, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 31/1-1. Brønnen er lokalisert vest for Trollfeltet og 25 kilometer nordøst for Osebergfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i flere nivåer av sandsteiner av jura alder (”Bjørnprospektet").

Brønnen er tørr. Det ble påtruffet bergarter av forventet mektighet og reservoarkvalitet i reservoarbergarter fra jura, men de var alle vannbærende.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 311, tildelt i TFO 2003. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2895 meter under havflaten, og ble avsluttet i Statfjordformasjonen av sen jura alder.

Havdypet var 341 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 31/1-1 ble boret av Bredford Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 001B i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 16/1-9 der Noil Energy ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 311
-  Dana Petroleum Norway AS: 25.0%
-  Talisman Energy Norge AS: 37.5%
-  Marathon Petroleum Norge AS: 37.5%

 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Waage Melberg, tlf: 51 87 61 00.


 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.