31/1-1

12.02.2008 Pressemelding 11/2008:Marathon Petroleum Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 311, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 31/1-1. Brønnen er lokalisert vest for Trollfeltet og 25 kilometer nordøst for Osebergfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i flere nivåer av sandsteiner av jura alder (”Bjørnprospektet").

Brønnen er tørr. Det ble påtruffet bergarter av forventet mektighet og reservoarkvalitet i reservoarbergarter fra jura, men de var alle vannbærende.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 311, tildelt i TFO 2003. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2895 meter under havflaten, og ble avsluttet i Statfjordformasjonen av sen jura alder.

Havdypet var 341 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 31/1-1 ble boret av Bredford Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 001B i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 16/1-9 der Noil Energy ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 311
-  Dana Petroleum Norway AS: 25.0%
-  Talisman Energy Norge AS: 37.5%
-  Marathon Petroleum Norge AS: 37.5%

 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Waage Melberg, tlf: 51 87 61 00.


 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.