6507/6-3

21.11.2008 Pressemelding 63/2008: StatoilHydro ASA er, som operatør for utvinningstillatelse 212 C, i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6507/6-3. Brønnen er lokalisert om lag 15 km sørøst for Skarvfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise hydrokarboner i midtre og undre jura reservoarbergarter.

Brønnen var tørr. Det ble påtruffet reservoarbergarter av betydelig mektighet og god kvalitet.

Dette er første undersøkelsesbrønn i utvinningstillatelse 212 C, som ble fradelt utvinningstillatelse 212 i 2005.

Undersøkelsesbrønn 6507/6-3 ble boret til et totalt dyp på 1850 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder. Havdypet var 399 meter. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/6-3 ble boret med boreinnretningen Transocean Winner, som nå skal videre til utvinningstillatelse 190 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 30/8-4 S for StatoilHydro.
 

Rettighetshaver i utvinningstillatelse 212 C (se OD's faktasider)

 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009