6605/8-2

04.07.2008 Pressemelding 38/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 283, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/8-2. Brønnen, som var tørr, ligger 320 kilometer vest for Sandnessjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra øvre kritt i et segment som kunne være en mulig sørlig forlengelse av gassfunnet 6605/8-1.

Brønnen er tørr. Det ble påtruffet reservoarbergarter med liten mektighet og dårlig reservoarkvalitet i øvre kritt.

Brønnen er den andre undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 283. Tillatelsen ble tildelt i 17. konsesjonsrunde i 2002.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4173 meter under havflaten, og ble avsluttet i Langeformasjonen fra senkritt. Havdypet er 817 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6605/8-2 ble boret av Transocean Leader som nå skal til utvinningstillatelse 218 i området Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6706/12-1 der StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 283:
- Centrica Resources (Norge) AS: 10%
- Chevron Norge AS: 12.5%
- Aker Exploration AS: 12.5%
- ConocoPhillips Skandinavia AS: 15%
- Petoro AS: 20%
- StatoilHydro Petroleum AS: 30%

kart

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tel. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.