6605/8-2

04.07.2008 Pressemelding 38/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 283, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/8-2. Brønnen, som var tørr, ligger 320 kilometer vest for Sandnessjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra øvre kritt i et segment som kunne være en mulig sørlig forlengelse av gassfunnet 6605/8-1.

Brønnen er tørr. Det ble påtruffet reservoarbergarter med liten mektighet og dårlig reservoarkvalitet i øvre kritt.

Brønnen er den andre undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 283. Tillatelsen ble tildelt i 17. konsesjonsrunde i 2002.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4173 meter under havflaten, og ble avsluttet i Langeformasjonen fra senkritt. Havdypet er 817 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6605/8-2 ble boret av Transocean Leader som nå skal til utvinningstillatelse 218 i området Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6706/12-1 der StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 283:
- Centrica Resources (Norge) AS: 10%
- Chevron Norge AS: 12.5%
- Aker Exploration AS: 12.5%
- ConocoPhillips Skandinavia AS: 15%
- Petoro AS: 20%
- StatoilHydro Petroleum AS: 30%

kart

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tel. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009