6605/8-2

04.07.2008 Pressemelding 38/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 283, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/8-2. Brønnen, som var tørr, ligger 320 kilometer vest for Sandnessjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra øvre kritt i et segment som kunne være en mulig sørlig forlengelse av gassfunnet 6605/8-1.

Brønnen er tørr. Det ble påtruffet reservoarbergarter med liten mektighet og dårlig reservoarkvalitet i øvre kritt.

Brønnen er den andre undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 283. Tillatelsen ble tildelt i 17. konsesjonsrunde i 2002.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4173 meter under havflaten, og ble avsluttet i Langeformasjonen fra senkritt. Havdypet er 817 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6605/8-2 ble boret av Transocean Leader som nå skal til utvinningstillatelse 218 i området Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6706/12-1 der StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 283:
- Centrica Resources (Norge) AS: 10%
- Chevron Norge AS: 12.5%
- Aker Exploration AS: 12.5%
- ConocoPhillips Skandinavia AS: 15%
- Petoro AS: 20%
- StatoilHydro Petroleum AS: 30%

kart

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tel. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.