6605/8-2

04.07.2008 Pressemelding 38/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 283, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/8-2. Brønnen, som var tørr, ligger 320 kilometer vest for Sandnessjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra øvre kritt i et segment som kunne være en mulig sørlig forlengelse av gassfunnet 6605/8-1.

Brønnen er tørr. Det ble påtruffet reservoarbergarter med liten mektighet og dårlig reservoarkvalitet i øvre kritt.

Brønnen er den andre undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 283. Tillatelsen ble tildelt i 17. konsesjonsrunde i 2002.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4173 meter under havflaten, og ble avsluttet i Langeformasjonen fra senkritt. Havdypet er 817 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6605/8-2 ble boret av Transocean Leader som nå skal til utvinningstillatelse 218 i området Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6706/12-1 der StatoilHydro ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 283:
- Centrica Resources (Norge) AS: 10%
- Chevron Norge AS: 12.5%
- Aker Exploration AS: 12.5%
- ConocoPhillips Skandinavia AS: 15%
- Petoro AS: 20%
- StatoilHydro Petroleum AS: 30%

kart

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tel. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).