32/2-1

02.07.2008 Pressemelding 35/2008: Talisman Energy Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 369, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 32/2-1. Brønnen, som var tørr, ligger om lag 20 kilometer øst for Trollfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter. Brønnen er tørr. Det ble imidlertid påtruffet reservoarbergarter av middels mektighet med tilfredsstillende reservoarkvalitet i øvre jura. Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 369. Tillatelsen ble tildelt i januar 2006 i forbindelse med TFO 2005. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1274 meter under havflaten, og ble avsluttet i nedre jura. Havdypet var 351 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 32/2-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som ble operert av StatoilHydro på vegne av Talisman. Riggen skal nå til utvinningstillatelse 048 i Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 15/5-7 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 369:
-  Revus Energy ASA: 20%
-  Petro-Canada Norge AS: 20%
-  Det norske oljeselskap ASA: 20%
-  Talisman Energy Norge AS: 40%


kart

 

Kontaktperson i OD
Eldbjørg Waage Melberg, tlf 51876100

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).