32/2-1

02.07.2008 Pressemelding 35/2008: Talisman Energy Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 369, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 32/2-1. Brønnen, som var tørr, ligger om lag 20 kilometer øst for Trollfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter. Brønnen er tørr. Det ble imidlertid påtruffet reservoarbergarter av middels mektighet med tilfredsstillende reservoarkvalitet i øvre jura. Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 369. Tillatelsen ble tildelt i januar 2006 i forbindelse med TFO 2005. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1274 meter under havflaten, og ble avsluttet i nedre jura. Havdypet var 351 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 32/2-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som ble operert av StatoilHydro på vegne av Talisman. Riggen skal nå til utvinningstillatelse 048 i Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 15/5-7 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 369:
-  Revus Energy ASA: 20%
-  Petro-Canada Norge AS: 20%
-  Det norske oljeselskap ASA: 20%
-  Talisman Energy Norge AS: 40%


kart

 

Kontaktperson i OD
Eldbjørg Waage Melberg, tlf 51876100

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.