32/2-1

02.07.2008 Pressemelding 35/2008: Talisman Energy Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 369, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 32/2-1. Brønnen, som var tørr, ligger om lag 20 kilometer øst for Trollfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter. Brønnen er tørr. Det ble imidlertid påtruffet reservoarbergarter av middels mektighet med tilfredsstillende reservoarkvalitet i øvre jura. Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 369. Tillatelsen ble tildelt i januar 2006 i forbindelse med TFO 2005. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1274 meter under havflaten, og ble avsluttet i nedre jura. Havdypet var 351 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 32/2-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som ble operert av StatoilHydro på vegne av Talisman. Riggen skal nå til utvinningstillatelse 048 i Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 15/5-7 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 369:
-  Revus Energy ASA: 20%
-  Petro-Canada Norge AS: 20%
-  Det norske oljeselskap ASA: 20%
-  Talisman Energy Norge AS: 40%


kart

 

Kontaktperson i OD
Eldbjørg Waage Melberg, tlf 51876100

Oppdatert: 04.09.2009