32/2-1

02.07.2008 Pressemelding 35/2008: Talisman Energy Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 369, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 32/2-1. Brønnen, som var tørr, ligger om lag 20 kilometer øst for Trollfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter. Brønnen er tørr. Det ble imidlertid påtruffet reservoarbergarter av middels mektighet med tilfredsstillende reservoarkvalitet i øvre jura. Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 369. Tillatelsen ble tildelt i januar 2006 i forbindelse med TFO 2005. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1274 meter under havflaten, og ble avsluttet i nedre jura. Havdypet var 351 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 32/2-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som ble operert av StatoilHydro på vegne av Talisman. Riggen skal nå til utvinningstillatelse 048 i Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 15/5-7 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 369:
-  Revus Energy ASA: 20%
-  Petro-Canada Norge AS: 20%
-  Det norske oljeselskap ASA: 20%
-  Talisman Energy Norge AS: 40%


kart

 

Kontaktperson i OD
Eldbjørg Waage Melberg, tlf 51876100

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.