15/12-21 A

18.06.2009 Pressemelding 38/2009: Talisman Energy Norge AS har avsluttet boringen av avgrensingsbrønn 15/12-21 A. I mai 2009 ble det påvist olje i midtre jura og øvre trias reservoarbergarter i 15/12-21. Funnet, som sannsynligvis er drivverdig, ligger 16 kilometer nord for Vargfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen 15/12-21 A var å avgrense og bestemme størrelsen på funnet. Brønnen påtraff olje i samme reservoarbergarter som i funnbrønnen, og oljekolonnen økte til 188 meter uten at olje/vann-kontakten ble avklart.

Avgrensingsbrønnen viser at størrelsen på funnet trolig er innenfor usikkerhetsspennet 6-21 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Funnet blir vurdert tilknyttet Vargfeltet eller som egen utbygging.  

Avgrensingsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3306 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret på 86 meters havdyp av boreinnretningen Mærsk Guardian. Innretningen skal nå til utvinningstillatelse 316 for å bore produksjonsbrønn 9/2-D 3H der Talisman er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 038 D


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 
kart

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.