15/12-21 A

18.06.2009 Pressemelding 38/2009: Talisman Energy Norge AS har avsluttet boringen av avgrensingsbrønn 15/12-21 A. I mai 2009 ble det påvist olje i midtre jura og øvre trias reservoarbergarter i 15/12-21. Funnet, som sannsynligvis er drivverdig, ligger 16 kilometer nord for Vargfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen 15/12-21 A var å avgrense og bestemme størrelsen på funnet. Brønnen påtraff olje i samme reservoarbergarter som i funnbrønnen, og oljekolonnen økte til 188 meter uten at olje/vann-kontakten ble avklart.

Avgrensingsbrønnen viser at størrelsen på funnet trolig er innenfor usikkerhetsspennet 6-21 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Funnet blir vurdert tilknyttet Vargfeltet eller som egen utbygging.  

Avgrensingsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3306 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret på 86 meters havdyp av boreinnretningen Mærsk Guardian. Innretningen skal nå til utvinningstillatelse 316 for å bore produksjonsbrønn 9/2-D 3H der Talisman er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 038 D


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 
kart

Oppdatert: 04.09.2009