15/12-21

18.05.2009 Pressemelding 26/2009 Talisman Energy Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 038, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-21. Brønnen, som påviste olje, ligger 16 kilometer nord for Vargfeltet og 15 kilometer sør for Sleipner Øst-feltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura og øvre trias reservoarbergarter, der det ble påtruffet en 133 meters oljekolonne. Størrelsen på funnet er foreløpig uavklart fordi olje/vann-kontakten ikke ble påvist. Det skal bores en avgrensningsbrønn for å avklare størrelsen på oljefunnet. Dersom det påvises lønnsomme ressurser, kan funnet bli knyttet til Vargfeltet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking samt en vellykket formasjonstest. Gjennomsnittlig produksjonsrate var på 197 kubikkmeter olje per døgn gjennom en 20/64" tommers dyseåpning.

Dette er den 22. letebrønnen i utvinningstillatelse 038. Tillatelsen ble tildelt i 3. konsesjonsrunde i 1975.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3268 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias.

Brønnen ble boret av innretningen Mærsk Guardian på 86 meters havdyp. Innretningen skal nå bore avgrensningsbrønnen 15/12-21 A i utvinningstillatelsen.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 038


 

Kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 24.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.