15/12-21

18.05.2009 Pressemelding 26/2009 Talisman Energy Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 038, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-21. Brønnen, som påviste olje, ligger 16 kilometer nord for Vargfeltet og 15 kilometer sør for Sleipner Øst-feltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura og øvre trias reservoarbergarter, der det ble påtruffet en 133 meters oljekolonne. Størrelsen på funnet er foreløpig uavklart fordi olje/vann-kontakten ikke ble påvist. Det skal bores en avgrensningsbrønn for å avklare størrelsen på oljefunnet. Dersom det påvises lønnsomme ressurser, kan funnet bli knyttet til Vargfeltet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking samt en vellykket formasjonstest. Gjennomsnittlig produksjonsrate var på 197 kubikkmeter olje per døgn gjennom en 20/64" tommers dyseåpning.

Dette er den 22. letebrønnen i utvinningstillatelse 038. Tillatelsen ble tildelt i 3. konsesjonsrunde i 1975.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3268 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias.

Brønnen ble boret av innretningen Mærsk Guardian på 86 meters havdyp. Innretningen skal nå bore avgrensningsbrønnen 15/12-21 A i utvinningstillatelsen.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 038


 

Kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 22.01.2013