15/12-21

18.05.2009 Pressemelding 26/2009 Talisman Energy Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 038, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-21. Brønnen, som påviste olje, ligger 16 kilometer nord for Vargfeltet og 15 kilometer sør for Sleipner Øst-feltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura og øvre trias reservoarbergarter, der det ble påtruffet en 133 meters oljekolonne. Størrelsen på funnet er foreløpig uavklart fordi olje/vann-kontakten ikke ble påvist. Det skal bores en avgrensningsbrønn for å avklare størrelsen på oljefunnet. Dersom det påvises lønnsomme ressurser, kan funnet bli knyttet til Vargfeltet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking samt en vellykket formasjonstest. Gjennomsnittlig produksjonsrate var på 197 kubikkmeter olje per døgn gjennom en 20/64" tommers dyseåpning.

Dette er den 22. letebrønnen i utvinningstillatelse 038. Tillatelsen ble tildelt i 3. konsesjonsrunde i 1975.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3268 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias.

Brønnen ble boret av innretningen Mærsk Guardian på 86 meters havdyp. Innretningen skal nå bore avgrensningsbrønnen 15/12-21 A i utvinningstillatelsen.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 038


 

Kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.