15/12-21

18.05.2009 Pressemelding 26/2009 Talisman Energy Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 038, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-21. Brønnen, som påviste olje, ligger 16 kilometer nord for Vargfeltet og 15 kilometer sør for Sleipner Øst-feltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura og øvre trias reservoarbergarter, der det ble påtruffet en 133 meters oljekolonne. Størrelsen på funnet er foreløpig uavklart fordi olje/vann-kontakten ikke ble påvist. Det skal bores en avgrensningsbrønn for å avklare størrelsen på oljefunnet. Dersom det påvises lønnsomme ressurser, kan funnet bli knyttet til Vargfeltet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking samt en vellykket formasjonstest. Gjennomsnittlig produksjonsrate var på 197 kubikkmeter olje per døgn gjennom en 20/64" tommers dyseåpning.

Dette er den 22. letebrønnen i utvinningstillatelse 038. Tillatelsen ble tildelt i 3. konsesjonsrunde i 1975.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3268 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias.

Brønnen ble boret av innretningen Mærsk Guardian på 86 meters havdyp. Innretningen skal nå bore avgrensningsbrønnen 15/12-21 A i utvinningstillatelsen.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 038


 

Kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Oppdatert: 24.03.2022

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.