15/6-10

01.04.2009 Pressemelding 19/2009. ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/6-10. Det norske oljeselskap ASA (Det norske) gjennomførte boreoperasjonene på vegne av ExxonMobil. Brønnen, som påviste gass/kondensat, er lokalisert 30 kilometer nord for Sleipnerfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise olje i midtre jura reservoarbergarter. Brønnen påviste om lag 30 meter gass/kondensatkolonne i midtre jura sandsteiner og med dårligere reservoarutvikling enn forventet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen gjør videre evalueringer for å bestemme størrelsen på funnet.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3672 meter under havflaten og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias bergarter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Dette er den første undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 029 B som ble fraskilt utvinningstillatelse 029 i 2001.

Brønn 15/6-10 ble boret av Bredford Dolphin på 111 meters havdyp. Boreinnretningen flyttes nå til utvinningstillatelse 027 D i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/8-16 S der ExxonMobil Exploration and Production Norway AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 029 B


 

 kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009