15/6-10

01.04.2009 Pressemelding 19/2009. ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/6-10. Det norske oljeselskap ASA (Det norske) gjennomførte boreoperasjonene på vegne av ExxonMobil. Brønnen, som påviste gass/kondensat, er lokalisert 30 kilometer nord for Sleipnerfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise olje i midtre jura reservoarbergarter. Brønnen påviste om lag 30 meter gass/kondensatkolonne i midtre jura sandsteiner og med dårligere reservoarutvikling enn forventet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen gjør videre evalueringer for å bestemme størrelsen på funnet.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3672 meter under havflaten og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias bergarter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Dette er den første undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 029 B som ble fraskilt utvinningstillatelse 029 i 2001.

Brønn 15/6-10 ble boret av Bredford Dolphin på 111 meters havdyp. Boreinnretningen flyttes nå til utvinningstillatelse 027 D i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/8-16 S der ExxonMobil Exploration and Production Norway AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 029 B


 

 kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.