15/6-10

01.04.2009 Pressemelding 19/2009. ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/6-10. Det norske oljeselskap ASA (Det norske) gjennomførte boreoperasjonene på vegne av ExxonMobil. Brønnen, som påviste gass/kondensat, er lokalisert 30 kilometer nord for Sleipnerfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise olje i midtre jura reservoarbergarter. Brønnen påviste om lag 30 meter gass/kondensatkolonne i midtre jura sandsteiner og med dårligere reservoarutvikling enn forventet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen gjør videre evalueringer for å bestemme størrelsen på funnet.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3672 meter under havflaten og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias bergarter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Dette er den første undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 029 B som ble fraskilt utvinningstillatelse 029 i 2001.

Brønn 15/6-10 ble boret av Bredford Dolphin på 111 meters havdyp. Boreinnretningen flyttes nå til utvinningstillatelse 027 D i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/8-16 S der ExxonMobil Exploration and Production Norway AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 029 B


 

 kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.