15/9-B-1

16.11.2009 Statoil Petroleum AS, operatør av Sleipner Vestfeltet i utvinningstillatelsene 029 og 046, har avsluttet boringen av en utvinningsbrønn med letemål.

Brønn 15/9-B-1 er boret om lag 1,5 kilometer vest for Sleipner Vestfeltet og 4 kilometer fra Sleipner B-plattformen i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen) for så å sette aktuelle volumer i produksjon via produksjonsanlegg på Sleipner B-plattformen. Brønnen påtraff gass-kondensat i Huginformasjonen. Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til mellom seks og ti millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne vil produsere funnet mot Sleipner Vestfeltet.

Utvinningstillatelsene 029 og 046 ble tildelt i henholdsvis 2. og 3. konsesjonsrunde i 1969 og 1976. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3760 meter under havflaten, og ble avsluttet i Huginformasjonen i midtre jura. Havdypet er 108 meter. Brønnen blir nå klargjort for utvinning.

Brønn 15/9-B-1 ble boret av boreinnretningen West Epsilon, som er koblet til Sleipner B-plattformen. West Epsilon skal nå bore en ny utvinningsbrønn 15/9-B-2 på feltet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


Kart

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 14.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.