15/9-B-1

16.11.2009 Statoil Petroleum AS, operatør av Sleipner Vestfeltet i utvinningstillatelsene 029 og 046, har avsluttet boringen av en utvinningsbrønn med letemål.

Brønn 15/9-B-1 er boret om lag 1,5 kilometer vest for Sleipner Vestfeltet og 4 kilometer fra Sleipner B-plattformen i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen) for så å sette aktuelle volumer i produksjon via produksjonsanlegg på Sleipner B-plattformen. Brønnen påtraff gass-kondensat i Huginformasjonen. Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til mellom seks og ti millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne vil produsere funnet mot Sleipner Vestfeltet.

Utvinningstillatelsene 029 og 046 ble tildelt i henholdsvis 2. og 3. konsesjonsrunde i 1969 og 1976. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3760 meter under havflaten, og ble avsluttet i Huginformasjonen i midtre jura. Havdypet er 108 meter. Brønnen blir nå klargjort for utvinning.

Brønn 15/9-B-1 ble boret av boreinnretningen West Epsilon, som er koblet til Sleipner B-plattformen. West Epsilon skal nå bore en ny utvinningsbrønn 15/9-B-2 på feltet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


Kart

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 14.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.