15/9-B-1

16.11.2009 Statoil Petroleum AS, operatør av Sleipner Vestfeltet i utvinningstillatelsene 029 og 046, har avsluttet boringen av en utvinningsbrønn med letemål.

Brønn 15/9-B-1 er boret om lag 1,5 kilometer vest for Sleipner Vestfeltet og 4 kilometer fra Sleipner B-plattformen i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen) for så å sette aktuelle volumer i produksjon via produksjonsanlegg på Sleipner B-plattformen. Brønnen påtraff gass-kondensat i Huginformasjonen. Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til mellom seks og ti millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne vil produsere funnet mot Sleipner Vestfeltet.

Utvinningstillatelsene 029 og 046 ble tildelt i henholdsvis 2. og 3. konsesjonsrunde i 1969 og 1976. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3760 meter under havflaten, og ble avsluttet i Huginformasjonen i midtre jura. Havdypet er 108 meter. Brønnen blir nå klargjort for utvinning.

Brønn 15/9-B-1 ble boret av boreinnretningen West Epsilon, som er koblet til Sleipner B-plattformen. West Epsilon skal nå bore en ny utvinningsbrønn 15/9-B-2 på feltet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


Kart

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 11.12.2009