16/1-12

07.09.2009 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-12.

Brønnen, som påviste olje, ligger fire kilometer sør for oljefunnet 16/1-8 og 15 km øst for funnet 15/3-1 S Gudrun i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise olje i øvre jura reservoarbergarter. Brønnen påtraff en oljekolonne på om lag 40 meter i komplekse reservoarbergarter av oppsprukket grunnfjell, men jura reservoarbergarter var ikke til stede.

Foreløpige analyser indikerer en olje-/vannkontakt om lag 15 meter grunnere sammenlignet med oljefunnet 16/1-8, og er trolig et separat funn.

Det ble gjennomført tre mindre formasjonstester (mini-DST) og omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen. Resultatene fra formasjonstestene indikerer relativt god strømningsrate i dette oppsprukne reservoaret. Det blir igangsatt omfattende studier for å kunne bestemme størrelsen på dette nye oljefunnet og om det kan være drivverdig.

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 338. Tillatelsen ble tildelt i TFO i 2004. Undersøkelsesbrønnen er boret til et vertikalt dyp på 2030 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av oppsprukket grunnfjell. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen bores 107 meters havdyp av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Songa Dee, som skal til utvinningstillatelse 340 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 24/9-9 S der Marathon Petroleum Norge AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00 


Kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 11.12.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.