16/1-12

07.09.2009 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-12.

Brønnen, som påviste olje, ligger fire kilometer sør for oljefunnet 16/1-8 og 15 km øst for funnet 15/3-1 S Gudrun i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise olje i øvre jura reservoarbergarter. Brønnen påtraff en oljekolonne på om lag 40 meter i komplekse reservoarbergarter av oppsprukket grunnfjell, men jura reservoarbergarter var ikke til stede.

Foreløpige analyser indikerer en olje-/vannkontakt om lag 15 meter grunnere sammenlignet med oljefunnet 16/1-8, og er trolig et separat funn.

Det ble gjennomført tre mindre formasjonstester (mini-DST) og omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen. Resultatene fra formasjonstestene indikerer relativt god strømningsrate i dette oppsprukne reservoaret. Det blir igangsatt omfattende studier for å kunne bestemme størrelsen på dette nye oljefunnet og om det kan være drivverdig.

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 338. Tillatelsen ble tildelt i TFO i 2004. Undersøkelsesbrønnen er boret til et vertikalt dyp på 2030 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av oppsprukket grunnfjell. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen bores 107 meters havdyp av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Songa Dee, som skal til utvinningstillatelse 340 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 24/9-9 S der Marathon Petroleum Norge AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00 


Kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 11.12.2009