16/1-12

07.09.2009 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-12.

Brønnen, som påviste olje, ligger fire kilometer sør for oljefunnet 16/1-8 og 15 km øst for funnet 15/3-1 S Gudrun i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise olje i øvre jura reservoarbergarter. Brønnen påtraff en oljekolonne på om lag 40 meter i komplekse reservoarbergarter av oppsprukket grunnfjell, men jura reservoarbergarter var ikke til stede.

Foreløpige analyser indikerer en olje-/vannkontakt om lag 15 meter grunnere sammenlignet med oljefunnet 16/1-8, og er trolig et separat funn.

Det ble gjennomført tre mindre formasjonstester (mini-DST) og omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen. Resultatene fra formasjonstestene indikerer relativt god strømningsrate i dette oppsprukne reservoaret. Det blir igangsatt omfattende studier for å kunne bestemme størrelsen på dette nye oljefunnet og om det kan være drivverdig.

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 338. Tillatelsen ble tildelt i TFO i 2004. Undersøkelsesbrønnen er boret til et vertikalt dyp på 2030 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av oppsprukket grunnfjell. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen bores 107 meters havdyp av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Songa Dee, som skal til utvinningstillatelse 340 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 24/9-9 S der Marathon Petroleum Norge AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00 


Kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 22.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.