16/1-12

07.09.2009 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-12.

Brønnen, som påviste olje, ligger fire kilometer sør for oljefunnet 16/1-8 og 15 km øst for funnet 15/3-1 S Gudrun i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise olje i øvre jura reservoarbergarter. Brønnen påtraff en oljekolonne på om lag 40 meter i komplekse reservoarbergarter av oppsprukket grunnfjell, men jura reservoarbergarter var ikke til stede.

Foreløpige analyser indikerer en olje-/vannkontakt om lag 15 meter grunnere sammenlignet med oljefunnet 16/1-8, og er trolig et separat funn.

Det ble gjennomført tre mindre formasjonstester (mini-DST) og omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen. Resultatene fra formasjonstestene indikerer relativt god strømningsrate i dette oppsprukne reservoaret. Det blir igangsatt omfattende studier for å kunne bestemme størrelsen på dette nye oljefunnet og om det kan være drivverdig.

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 338. Tillatelsen ble tildelt i TFO i 2004. Undersøkelsesbrønnen er boret til et vertikalt dyp på 2030 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av oppsprukket grunnfjell. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen bores 107 meters havdyp av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Songa Dee, som skal til utvinningstillatelse 340 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 24/9-9 S der Marathon Petroleum Norge AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00 


Kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 22.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.