16/2-5

13.05.2009 Pressemelding 25/2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 265, avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 16/2-5. Brønnen, som påviste olje og gass, ligger om lag 35 kilometer øst for Gudrunfeltet og vel 30 kilometer sør for Granefeltet i Nordsjøen.

Høsten 2007 påviste forrige avgrensningsbrønn 16/2-4, boret cirka 6,5 kilometer nord for 16/2-5, gass i grunnfjell og olje i senkritt reservoarbergarter (Ekofisk- og Torformasjonene).

Hensikten med brønn 16/2-5 var å påvise petroleum i jura reservoarbergarter, alternativt i grunnfjell dersom jura reservoarbergarter ikke er til stede. Brønnen påviste olje og gass med assosiert kondensat i bergarter tolket til å være av jura eller eldre bergarter i trias/perm.

Reservoaret består av sandholdig konglomerat. Gassfunnet i brønnen er sannsynligvis en del av det samme hydrokarbonsystemet som ble funnet i grunnfjellet i 16/2-4. Størrelsen på begge disse gassfunnene er foreløpig anslått til mellom 3 og 10 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. 

En vellykket formasjonstest er gjennomført i gassonen. Maksimum produksjonsrate var på 120 000 kubikkmeter gass per strømningsdøgn gjennom en 63/64 tommers dyseåpning. Begrensede strømningsegenskaper ble påvist i oljesonen.

Det er i tillegg utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen. Flere studier er igangsatt for å kunne evaluere brønndataene. Resultatene fra disse studiene, ny tolkning av seismikken og bedre forståelse av sammenhengen med gassfunnet i 16/2-4, er nødvendig for å evaluere ressursene og avgjøre videre aktivitet.

Brønnen er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i 2001 i forbindelse med Nordsjøtildelingen 2000. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2324 meter under havflaten, og ble avsluttet i grunnfjell. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-5 ble boret på 109 meters havdyp av boreinnretningen West Epsilon som nå skal til Rosenberg verft i Stavanger.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 265

 

Kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 22.01.2013