16/2-5

13.05.2009 Pressemelding 25/2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 265, avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 16/2-5. Brønnen, som påviste olje og gass, ligger om lag 35 kilometer øst for Gudrunfeltet og vel 30 kilometer sør for Granefeltet i Nordsjøen.

Høsten 2007 påviste forrige avgrensningsbrønn 16/2-4, boret cirka 6,5 kilometer nord for 16/2-5, gass i grunnfjell og olje i senkritt reservoarbergarter (Ekofisk- og Torformasjonene).

Hensikten med brønn 16/2-5 var å påvise petroleum i jura reservoarbergarter, alternativt i grunnfjell dersom jura reservoarbergarter ikke er til stede. Brønnen påviste olje og gass med assosiert kondensat i bergarter tolket til å være av jura eller eldre bergarter i trias/perm.

Reservoaret består av sandholdig konglomerat. Gassfunnet i brønnen er sannsynligvis en del av det samme hydrokarbonsystemet som ble funnet i grunnfjellet i 16/2-4. Størrelsen på begge disse gassfunnene er foreløpig anslått til mellom 3 og 10 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. 

En vellykket formasjonstest er gjennomført i gassonen. Maksimum produksjonsrate var på 120 000 kubikkmeter gass per strømningsdøgn gjennom en 63/64 tommers dyseåpning. Begrensede strømningsegenskaper ble påvist i oljesonen.

Det er i tillegg utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen. Flere studier er igangsatt for å kunne evaluere brønndataene. Resultatene fra disse studiene, ny tolkning av seismikken og bedre forståelse av sammenhengen med gassfunnet i 16/2-4, er nødvendig for å evaluere ressursene og avgjøre videre aktivitet.

Brønnen er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i 2001 i forbindelse med Nordsjøtildelingen 2000. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2324 meter under havflaten, og ble avsluttet i grunnfjell. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-5 ble boret på 109 meters havdyp av boreinnretningen West Epsilon som nå skal til Rosenberg verft i Stavanger.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 265

 

Kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.