16/2-5

13.05.2009 Pressemelding 25/2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 265, avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 16/2-5. Brønnen, som påviste olje og gass, ligger om lag 35 kilometer øst for Gudrunfeltet og vel 30 kilometer sør for Granefeltet i Nordsjøen.

Høsten 2007 påviste forrige avgrensningsbrønn 16/2-4, boret cirka 6,5 kilometer nord for 16/2-5, gass i grunnfjell og olje i senkritt reservoarbergarter (Ekofisk- og Torformasjonene).

Hensikten med brønn 16/2-5 var å påvise petroleum i jura reservoarbergarter, alternativt i grunnfjell dersom jura reservoarbergarter ikke er til stede. Brønnen påviste olje og gass med assosiert kondensat i bergarter tolket til å være av jura eller eldre bergarter i trias/perm.

Reservoaret består av sandholdig konglomerat. Gassfunnet i brønnen er sannsynligvis en del av det samme hydrokarbonsystemet som ble funnet i grunnfjellet i 16/2-4. Størrelsen på begge disse gassfunnene er foreløpig anslått til mellom 3 og 10 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. 

En vellykket formasjonstest er gjennomført i gassonen. Maksimum produksjonsrate var på 120 000 kubikkmeter gass per strømningsdøgn gjennom en 63/64 tommers dyseåpning. Begrensede strømningsegenskaper ble påvist i oljesonen.

Det er i tillegg utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen. Flere studier er igangsatt for å kunne evaluere brønndataene. Resultatene fra disse studiene, ny tolkning av seismikken og bedre forståelse av sammenhengen med gassfunnet i 16/2-4, er nødvendig for å evaluere ressursene og avgjøre videre aktivitet.

Brønnen er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i 2001 i forbindelse med Nordsjøtildelingen 2000. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2324 meter under havflaten, og ble avsluttet i grunnfjell. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-5 ble boret på 109 meters havdyp av boreinnretningen West Epsilon som nå skal til Rosenberg verft i Stavanger.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 265

 

Kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 24.03.2022

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.