17/12-4, 4A og 4B

26.08.2009 Pressemelding 55/2009: BG Norge AS, som er operatør for utvinningstillatelse PL 407, har avsluttet boringene av avgrensingsbrønnene 17/12-4, 4A og - 4B på oljefunnet 17/12-1 Bream i Nordsjøen. Funnet ble påvist i 1972 i midtre jura reservoarbergarter (Vestlandsgruppen), og ligger ca 50  kilometer nordvest for Ymefeltet.

Hensikten med brønnene var å avgrense oljefunnet. Avgrensingsbrønnene bekreftet utstrekningen av reservoaret og foreløpige anslag viser at størrelsen på funnet er innenfor uskikkerhetspennet 6 – 10 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetakning. En vellykket formasjonstest er gjennomført i den ene avgrensingsbrønnen fra et begrenset perforeringsintervall. Maksimums produksjonsrate var på 400 Sm3 per strømningsdøgn gjennom en 32/64 tommers dyseåpning.

Brønnene er de tre første i utvinningstillatelse 407 som ble tildelt 16.2.2007 (TFO 2006). Avgrensingsbrønnene 17/12-4, - 4 A og - 4 B ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2452, 2314 og 2318 meter. 17/12-4 ble boret inn i Skagerrakformasjonen i trias, og 17/12-4 A og - 4 B ble avsluttet i Bryneformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 110 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Alpha som skal til utvinningstillatelse 412 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/9-3 der Norwegian Energy Company ASA (Noreco) er operatør. 

 

kart

 

Oppdatert: 22.03.2022

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.