17/12-4, 4A og 4B

26.08.2009 Pressemelding 55/2009: BG Norge AS, som er operatør for utvinningstillatelse PL 407, har avsluttet boringene av avgrensingsbrønnene 17/12-4, 4A og - 4B på oljefunnet 17/12-1 Bream i Nordsjøen. Funnet ble påvist i 1972 i midtre jura reservoarbergarter (Vestlandsgruppen), og ligger ca 50  kilometer nordvest for Ymefeltet.

Hensikten med brønnene var å avgrense oljefunnet. Avgrensingsbrønnene bekreftet utstrekningen av reservoaret og foreløpige anslag viser at størrelsen på funnet er innenfor uskikkerhetspennet 6 – 10 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetakning. En vellykket formasjonstest er gjennomført i den ene avgrensingsbrønnen fra et begrenset perforeringsintervall. Maksimums produksjonsrate var på 400 Sm3 per strømningsdøgn gjennom en 32/64 tommers dyseåpning.

Brønnene er de tre første i utvinningstillatelse 407 som ble tildelt 16.2.2007 (TFO 2006). Avgrensingsbrønnene 17/12-4, - 4 A og - 4 B ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2452, 2314 og 2318 meter. 17/12-4 ble boret inn i Skagerrakformasjonen i trias, og 17/12-4 A og - 4 B ble avsluttet i Bryneformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 110 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Alpha som skal til utvinningstillatelse 412 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/9-3 der Norwegian Energy Company ASA (Noreco) er operatør. 

 

kart

 

Oppdatert: 04.09.2009