17/12-4, 4A og 4B

26.08.2009 Pressemelding 55/2009: BG Norge AS, som er operatør for utvinningstillatelse PL 407, har avsluttet boringene av avgrensingsbrønnene 17/12-4, 4A og - 4B på oljefunnet 17/12-1 Bream i Nordsjøen. Funnet ble påvist i 1972 i midtre jura reservoarbergarter (Vestlandsgruppen), og ligger ca 50  kilometer nordvest for Ymefeltet.

Hensikten med brønnene var å avgrense oljefunnet. Avgrensingsbrønnene bekreftet utstrekningen av reservoaret og foreløpige anslag viser at størrelsen på funnet er innenfor uskikkerhetspennet 6 – 10 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetakning. En vellykket formasjonstest er gjennomført i den ene avgrensingsbrønnen fra et begrenset perforeringsintervall. Maksimums produksjonsrate var på 400 Sm3 per strømningsdøgn gjennom en 32/64 tommers dyseåpning.

Brønnene er de tre første i utvinningstillatelse 407 som ble tildelt 16.2.2007 (TFO 2006). Avgrensingsbrønnene 17/12-4, - 4 A og - 4 B ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2452, 2314 og 2318 meter. 17/12-4 ble boret inn i Skagerrakformasjonen i trias, og 17/12-4 A og - 4 B ble avsluttet i Bryneformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 110 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Alpha som skal til utvinningstillatelse 412 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/9-3 der Norwegian Energy Company ASA (Noreco) er operatør. 

 

kart

 

Oppdatert: 22.03.2022

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.