17/12-4, 4A og 4B

26.08.2009 Pressemelding 55/2009: BG Norge AS, som er operatør for utvinningstillatelse PL 407, har avsluttet boringene av avgrensingsbrønnene 17/12-4, 4A og - 4B på oljefunnet 17/12-1 Bream i Nordsjøen. Funnet ble påvist i 1972 i midtre jura reservoarbergarter (Vestlandsgruppen), og ligger ca 50  kilometer nordvest for Ymefeltet.

Hensikten med brønnene var å avgrense oljefunnet. Avgrensingsbrønnene bekreftet utstrekningen av reservoaret og foreløpige anslag viser at størrelsen på funnet er innenfor uskikkerhetspennet 6 – 10 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetakning. En vellykket formasjonstest er gjennomført i den ene avgrensingsbrønnen fra et begrenset perforeringsintervall. Maksimums produksjonsrate var på 400 Sm3 per strømningsdøgn gjennom en 32/64 tommers dyseåpning.

Brønnene er de tre første i utvinningstillatelse 407 som ble tildelt 16.2.2007 (TFO 2006). Avgrensingsbrønnene 17/12-4, - 4 A og - 4 B ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2452, 2314 og 2318 meter. 17/12-4 ble boret inn i Skagerrakformasjonen i trias, og 17/12-4 A og - 4 B ble avsluttet i Bryneformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 110 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Alpha som skal til utvinningstillatelse 412 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/9-3 der Norwegian Energy Company ASA (Noreco) er operatør. 

 

kart

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.