2/1-13 S

24.02.2009 Pressemelding 13/2009: Talisman Energy Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 299, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/1-13 S. Brønnen er lokalisert 13 km sør for Gydafeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av midtre jura og trias alder. Brønnen påtraff hydrokarboner i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet av midtre jura alder. Reservoaret i trias er vannfylt. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men har gitt viktig informasjon om utbredelse og kvalitet av jura og trias reservoarbergarter. I tillegg har brønnen gitt verdifull informasjon om trykk og temperaturforhold i området rundt Gydafeltet.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 299 som ble tildelt i TFO 2003.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4317 m under havflaten og avsluttet i bergarter av trias alder. Brønnen blir nå plugget og forlatt.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 299

 

 kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009