24/9-9 S, 24/9-9 A og 24/9-9 B

21.10.2009 Marathon Petroleum Norge AS, operatør i utvinningstillatelse 340, har avsluttet boringene av undersøkelsesbrønn 24/9-9 S og avgrensningsbrønnene 24/9-9 A og 24/9-9 B.

Brønnene, som påviste olje, ble boret 28 kilometer sør for Alvheimfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnene var å påvise petroleum i øvre-midtre paleocen reservoarbergarter (Hermod- og Heimdalformasjonene).

Undersøkelsesbrønn 24/9-9 S påtraff en 31,4 meters oljekolonne i godt utviklet sandsteinsreservoar i Hermodformasjonen, mens Heimdalformasjonen var vannførende.

Avgrensningsbrønn 24/9-9 A som ble boret 1,5 kilometer sørøst for brønn 24/9-9 S påtraff en 25,4 meters oljekolonne i en god reservoarsand i Hermodformasjonen.

Avgrensningsbrønn 24/9-9 B ble så boret 1,5 kilometer sør for 24/9-9 S og påtraff en 15 meters oljekolonne i  Hermodformasjonen.

Størrelsen på funnet er mellom 3 og 4,5 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne i tillatelsen vurderer å produsere funnet med en undervannstilknytning til produksjonsskipet på Alvheimfeltet.

Brønnene er de tre første letebrønnene i utvinningstillatelse 340 som ble tildelt 17. Desember 2004 (TFO2004).

Undersøkelsesbrønnen 24/9-9 S ble boret til et vertikalt dyp av 2202 meter under havflaten, og ble avsluttet i Heimdalformasjonen i midtre paleocen.

Avgrensningsbrønnene 24/9-9 A og -9 B ble boret til vertikalt dyp på henholdsvis 2110 og 2093 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i Seleformasjonen i øvre paleocen. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene 24/9-9 S, -9 A og -9 B ble boret på 120 meters havdyp av boreinnretningen Songa Dee, som nå skal til utvinningstillatelse 150 i Nordsjøen for å bore produksjonsbrønner på Volundfeltet der Marathon Petroleum Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.