24/9-9 S, 24/9-9 A og 24/9-9 B

21.10.2009 Marathon Petroleum Norge AS, operatør i utvinningstillatelse 340, har avsluttet boringene av undersøkelsesbrønn 24/9-9 S og avgrensningsbrønnene 24/9-9 A og 24/9-9 B.

Brønnene, som påviste olje, ble boret 28 kilometer sør for Alvheimfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnene var å påvise petroleum i øvre-midtre paleocen reservoarbergarter (Hermod- og Heimdalformasjonene).

Undersøkelsesbrønn 24/9-9 S påtraff en 31,4 meters oljekolonne i godt utviklet sandsteinsreservoar i Hermodformasjonen, mens Heimdalformasjonen var vannførende.

Avgrensningsbrønn 24/9-9 A som ble boret 1,5 kilometer sørøst for brønn 24/9-9 S påtraff en 25,4 meters oljekolonne i en god reservoarsand i Hermodformasjonen.

Avgrensningsbrønn 24/9-9 B ble så boret 1,5 kilometer sør for 24/9-9 S og påtraff en 15 meters oljekolonne i  Hermodformasjonen.

Størrelsen på funnet er mellom 3 og 4,5 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne i tillatelsen vurderer å produsere funnet med en undervannstilknytning til produksjonsskipet på Alvheimfeltet.

Brønnene er de tre første letebrønnene i utvinningstillatelse 340 som ble tildelt 17. Desember 2004 (TFO2004).

Undersøkelsesbrønnen 24/9-9 S ble boret til et vertikalt dyp av 2202 meter under havflaten, og ble avsluttet i Heimdalformasjonen i midtre paleocen.

Avgrensningsbrønnene 24/9-9 A og -9 B ble boret til vertikalt dyp på henholdsvis 2110 og 2093 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i Seleformasjonen i øvre paleocen. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene 24/9-9 S, -9 A og -9 B ble boret på 120 meters havdyp av boreinnretningen Songa Dee, som nå skal til utvinningstillatelse 150 i Nordsjøen for å bore produksjonsbrønner på Volundfeltet der Marathon Petroleum Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 11.12.2009

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.