24/9-9 S, 24/9-9 A og 24/9-9 B

21.10.2009 Marathon Petroleum Norge AS, operatør i utvinningstillatelse 340, har avsluttet boringene av undersøkelsesbrønn 24/9-9 S og avgrensningsbrønnene 24/9-9 A og 24/9-9 B.

Brønnene, som påviste olje, ble boret 28 kilometer sør for Alvheimfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnene var å påvise petroleum i øvre-midtre paleocen reservoarbergarter (Hermod- og Heimdalformasjonene).

Undersøkelsesbrønn 24/9-9 S påtraff en 31,4 meters oljekolonne i godt utviklet sandsteinsreservoar i Hermodformasjonen, mens Heimdalformasjonen var vannførende.

Avgrensningsbrønn 24/9-9 A som ble boret 1,5 kilometer sørøst for brønn 24/9-9 S påtraff en 25,4 meters oljekolonne i en god reservoarsand i Hermodformasjonen.

Avgrensningsbrønn 24/9-9 B ble så boret 1,5 kilometer sør for 24/9-9 S og påtraff en 15 meters oljekolonne i  Hermodformasjonen.

Størrelsen på funnet er mellom 3 og 4,5 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne i tillatelsen vurderer å produsere funnet med en undervannstilknytning til produksjonsskipet på Alvheimfeltet.

Brønnene er de tre første letebrønnene i utvinningstillatelse 340 som ble tildelt 17. Desember 2004 (TFO2004).

Undersøkelsesbrønnen 24/9-9 S ble boret til et vertikalt dyp av 2202 meter under havflaten, og ble avsluttet i Heimdalformasjonen i midtre paleocen.

Avgrensningsbrønnene 24/9-9 A og -9 B ble boret til vertikalt dyp på henholdsvis 2110 og 2093 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i Seleformasjonen i øvre paleocen. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene 24/9-9 S, -9 A og -9 B ble boret på 120 meters havdyp av boreinnretningen Songa Dee, som nå skal til utvinningstillatelse 150 i Nordsjøen for å bore produksjonsbrønner på Volundfeltet der Marathon Petroleum Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).