2/5-14 S

02.04.2009 Lundin Norway AS har, som operatør for utvinningstillatelse 006 C, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/5-14 S. Brønnen, som er tørr, er lokalisert like vest for oljefunnet 2/5-3 Sørøst Tor i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i kalksteinreservoar i øvre kritt. Det ble påtruffet ikke-bevegelig petroleum i brønnen, i reservoarbergarter med middels mektighet og dårlig reservoarkvalitet.

I tillegg ble det påtruffet sandsteiner med interessant reservoarutvikling i paleocene. Her ble det kun påvist spor av petroleum. Dette skal undersøkes nærmere. 

Et planlagt sidesteg, 2/5 14 A, som skulle avgrense funnet 2/5-3 Sørøst Tor, blir ikke boret nå.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3464 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av sen kritt alder. Brønnen blir plugget og forlatt.

Brønn 2/5-14 S ble boret av innretningen Mærsk Gallant på 67 meter havdyp.  Boreinnretningen er på vei til et verft i Esbjerg. Etterpå skal den bore letebrønn 8/10-3 i utvinningstillatelse 331 for operatøren ConocoPhillips.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 06 C 
 

 kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 6\51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009