2/5-14 S

02.04.2009 Lundin Norway AS har, som operatør for utvinningstillatelse 006 C, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/5-14 S. Brønnen, som er tørr, er lokalisert like vest for oljefunnet 2/5-3 Sørøst Tor i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i kalksteinreservoar i øvre kritt. Det ble påtruffet ikke-bevegelig petroleum i brønnen, i reservoarbergarter med middels mektighet og dårlig reservoarkvalitet.

I tillegg ble det påtruffet sandsteiner med interessant reservoarutvikling i paleocene. Her ble det kun påvist spor av petroleum. Dette skal undersøkes nærmere. 

Et planlagt sidesteg, 2/5 14 A, som skulle avgrense funnet 2/5-3 Sørøst Tor, blir ikke boret nå.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3464 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av sen kritt alder. Brønnen blir plugget og forlatt.

Brønn 2/5-14 S ble boret av innretningen Mærsk Gallant på 67 meter havdyp.  Boreinnretningen er på vei til et verft i Esbjerg. Etterpå skal den bore letebrønn 8/10-3 i utvinningstillatelse 331 for operatøren ConocoPhillips.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 06 C 
 

 kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 6\51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.