2/5-14 S

02.04.2009 Lundin Norway AS har, som operatør for utvinningstillatelse 006 C, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/5-14 S. Brønnen, som er tørr, er lokalisert like vest for oljefunnet 2/5-3 Sørøst Tor i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i kalksteinreservoar i øvre kritt. Det ble påtruffet ikke-bevegelig petroleum i brønnen, i reservoarbergarter med middels mektighet og dårlig reservoarkvalitet.

I tillegg ble det påtruffet sandsteiner med interessant reservoarutvikling i paleocene. Her ble det kun påvist spor av petroleum. Dette skal undersøkes nærmere. 

Et planlagt sidesteg, 2/5 14 A, som skulle avgrense funnet 2/5-3 Sørøst Tor, blir ikke boret nå.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3464 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av sen kritt alder. Brønnen blir plugget og forlatt.

Brønn 2/5-14 S ble boret av innretningen Mærsk Gallant på 67 meter havdyp.  Boreinnretningen er på vei til et verft i Esbjerg. Etterpå skal den bore letebrønn 8/10-3 i utvinningstillatelse 331 for operatøren ConocoPhillips.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 06 C 
 

 kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 6\51 87 61 00

Oppdatert: 24.03.2022

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.