2/5-14 S

02.04.2009 Lundin Norway AS har, som operatør for utvinningstillatelse 006 C, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/5-14 S. Brønnen, som er tørr, er lokalisert like vest for oljefunnet 2/5-3 Sørøst Tor i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i kalksteinreservoar i øvre kritt. Det ble påtruffet ikke-bevegelig petroleum i brønnen, i reservoarbergarter med middels mektighet og dårlig reservoarkvalitet.

I tillegg ble det påtruffet sandsteiner med interessant reservoarutvikling i paleocene. Her ble det kun påvist spor av petroleum. Dette skal undersøkes nærmere. 

Et planlagt sidesteg, 2/5 14 A, som skulle avgrense funnet 2/5-3 Sørøst Tor, blir ikke boret nå.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3464 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av sen kritt alder. Brønnen blir plugget og forlatt.

Brønn 2/5-14 S ble boret av innretningen Mærsk Gallant på 67 meter havdyp.  Boreinnretningen er på vei til et verft i Esbjerg. Etterpå skal den bore letebrønn 8/10-3 i utvinningstillatelse 331 for operatøren ConocoPhillips.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 06 C 
 

 kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 6\51 87 61 00

Oppdatert: 24.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.