25/10-9

27.07.2009 Pressemelding 49/2009: Lundin Norway AS, operatør av utvinningstillatelse 304, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/10-9. Brønnen er boret omkring 20 kilometer sørvest for Balder- og Granefeltene i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig eocen alder  (nedre Frigg- eller øvre Balderformasjonen). Sekundærte letemål var å påvise petroleum i reservoarsandsteiner i oligocen (Gridformasjonen), øvre kritt (nedre Shetlandsgruppen), og i øvre jura.

Brønnen er tørr. I primært mål ble det påtruffet bergarter med svært dårlig reservoarkvalitet. I sekundært mål ble det påtruffet sandsteiner med moderat tykkelse og gode reservoaregenskaper, men disse inneholdt ikke hydrokarboner.

25/10-9 er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 304. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2003.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2959 meter under havflaten, og ble avsluttet i midtre til øvre jura sandsteiner.

Havdypet er 117 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

25/10-9 ble boret med den halvt nedsenkbare boreinnretningen Songa Dee. Den skal nå til utvinningstillatelse 338, drøyt 30 kilometerm lenger sør i Nordsjøen, for å bore avgrensningsbrønn 16/1-12 på oljefunnet 16/1-8 ”Luno” der Lundin Norway AS er operatør. kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.