25/10-9

27.07.2009 Pressemelding 49/2009: Lundin Norway AS, operatør av utvinningstillatelse 304, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/10-9. Brønnen er boret omkring 20 kilometer sørvest for Balder- og Granefeltene i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig eocen alder  (nedre Frigg- eller øvre Balderformasjonen). Sekundærte letemål var å påvise petroleum i reservoarsandsteiner i oligocen (Gridformasjonen), øvre kritt (nedre Shetlandsgruppen), og i øvre jura.

Brønnen er tørr. I primært mål ble det påtruffet bergarter med svært dårlig reservoarkvalitet. I sekundært mål ble det påtruffet sandsteiner med moderat tykkelse og gode reservoaregenskaper, men disse inneholdt ikke hydrokarboner.

25/10-9 er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 304. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2003.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2959 meter under havflaten, og ble avsluttet i midtre til øvre jura sandsteiner.

Havdypet er 117 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

25/10-9 ble boret med den halvt nedsenkbare boreinnretningen Songa Dee. Den skal nå til utvinningstillatelse 338, drøyt 30 kilometerm lenger sør i Nordsjøen, for å bore avgrensningsbrønn 16/1-12 på oljefunnet 16/1-8 ”Luno” der Lundin Norway AS er operatør. kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.