25/10-9

27.07.2009 Pressemelding 49/2009: Lundin Norway AS, operatør av utvinningstillatelse 304, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/10-9. Brønnen er boret omkring 20 kilometer sørvest for Balder- og Granefeltene i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig eocen alder  (nedre Frigg- eller øvre Balderformasjonen). Sekundærte letemål var å påvise petroleum i reservoarsandsteiner i oligocen (Gridformasjonen), øvre kritt (nedre Shetlandsgruppen), og i øvre jura.

Brønnen er tørr. I primært mål ble det påtruffet bergarter med svært dårlig reservoarkvalitet. I sekundært mål ble det påtruffet sandsteiner med moderat tykkelse og gode reservoaregenskaper, men disse inneholdt ikke hydrokarboner.

25/10-9 er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 304. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2003.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2959 meter under havflaten, og ble avsluttet i midtre til øvre jura sandsteiner.

Havdypet er 117 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

25/10-9 ble boret med den halvt nedsenkbare boreinnretningen Songa Dee. Den skal nå til utvinningstillatelse 338, drøyt 30 kilometerm lenger sør i Nordsjøen, for å bore avgrensningsbrønn 16/1-12 på oljefunnet 16/1-8 ”Luno” der Lundin Norway AS er operatør. kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009