25/10-9

27.07.2009 Pressemelding 49/2009: Lundin Norway AS, operatør av utvinningstillatelse 304, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/10-9. Brønnen er boret omkring 20 kilometer sørvest for Balder- og Granefeltene i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig eocen alder  (nedre Frigg- eller øvre Balderformasjonen). Sekundærte letemål var å påvise petroleum i reservoarsandsteiner i oligocen (Gridformasjonen), øvre kritt (nedre Shetlandsgruppen), og i øvre jura.

Brønnen er tørr. I primært mål ble det påtruffet bergarter med svært dårlig reservoarkvalitet. I sekundært mål ble det påtruffet sandsteiner med moderat tykkelse og gode reservoaregenskaper, men disse inneholdt ikke hydrokarboner.

25/10-9 er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 304. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2003.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2959 meter under havflaten, og ble avsluttet i midtre til øvre jura sandsteiner.

Havdypet er 117 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

25/10-9 ble boret med den halvt nedsenkbare boreinnretningen Songa Dee. Den skal nå til utvinningstillatelse 338, drøyt 30 kilometerm lenger sør i Nordsjøen, for å bore avgrensningsbrønn 16/1-12 på oljefunnet 16/1-8 ”Luno” der Lundin Norway AS er operatør. kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.