25/2-17

15.10.2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/2-17.

Brønnen er boret vel 20 km øst for det nedstengte Friggfeltet og 12 km nord for Frøyfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre eocen reservoarbergarter (Friggformasjonen i Hordalandsgruppen). Brønnen påviste olje i øvre del av en sandsteinsenhet i Friggformasjonen med god reservoarkvalitet. Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til mellom 3 og 5,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Formasjonstest ble ikke utført i brønnen, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. 

Sett i sammenheng med andre oljeressurser i nærområdet gir dette samlete utvinnbare oljeekvivalenter i størrelsesorden 10 til 30 millioner standard kubikkmeter som er interessante med tanke på en mulig utbygging.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 442. Tillatelsen ble tildelt 15.6.2007 (TFO2006). Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2171 meter under havflaten, og ble avsluttet i Balderformasjonen i nedre eocen. Havdypet er 120 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/2-17 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 437 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6608/10-13, der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 11.12.2009