25/2-17

15.10.2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/2-17.

Brønnen er boret vel 20 km øst for det nedstengte Friggfeltet og 12 km nord for Frøyfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre eocen reservoarbergarter (Friggformasjonen i Hordalandsgruppen). Brønnen påviste olje i øvre del av en sandsteinsenhet i Friggformasjonen med god reservoarkvalitet. Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til mellom 3 og 5,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Formasjonstest ble ikke utført i brønnen, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. 

Sett i sammenheng med andre oljeressurser i nærområdet gir dette samlete utvinnbare oljeekvivalenter i størrelsesorden 10 til 30 millioner standard kubikkmeter som er interessante med tanke på en mulig utbygging.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 442. Tillatelsen ble tildelt 15.6.2007 (TFO2006). Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2171 meter under havflaten, og ble avsluttet i Balderformasjonen i nedre eocen. Havdypet er 120 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/2-17 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 437 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6608/10-13, der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.