25/2-17

15.10.2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/2-17.

Brønnen er boret vel 20 km øst for det nedstengte Friggfeltet og 12 km nord for Frøyfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre eocen reservoarbergarter (Friggformasjonen i Hordalandsgruppen). Brønnen påviste olje i øvre del av en sandsteinsenhet i Friggformasjonen med god reservoarkvalitet. Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til mellom 3 og 5,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Formasjonstest ble ikke utført i brønnen, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. 

Sett i sammenheng med andre oljeressurser i nærområdet gir dette samlete utvinnbare oljeekvivalenter i størrelsesorden 10 til 30 millioner standard kubikkmeter som er interessante med tanke på en mulig utbygging.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 442. Tillatelsen ble tildelt 15.6.2007 (TFO2006). Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2171 meter under havflaten, og ble avsluttet i Balderformasjonen i nedre eocen. Havdypet er 120 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/2-17 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 437 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6608/10-13, der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 11.12.2009

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.