25/2-17

15.10.2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/2-17.

Brønnen er boret vel 20 km øst for det nedstengte Friggfeltet og 12 km nord for Frøyfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre eocen reservoarbergarter (Friggformasjonen i Hordalandsgruppen). Brønnen påviste olje i øvre del av en sandsteinsenhet i Friggformasjonen med god reservoarkvalitet. Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til mellom 3 og 5,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Formasjonstest ble ikke utført i brønnen, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. 

Sett i sammenheng med andre oljeressurser i nærområdet gir dette samlete utvinnbare oljeekvivalenter i størrelsesorden 10 til 30 millioner standard kubikkmeter som er interessante med tanke på en mulig utbygging.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 442. Tillatelsen ble tildelt 15.6.2007 (TFO2006). Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2171 meter under havflaten, og ble avsluttet i Balderformasjonen i nedre eocen. Havdypet er 120 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/2-17 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 437 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6608/10-13, der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).