25/4-10 A

02.12.2009 Marathon Petroleum Norge AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/4-10 A. Brønnen, som påtraff gass, ble boret om lag seks kilometer sør for produksjonsskipet på Alvheimfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i paleocen reservoarbergarter (Heimdalformasjon). Brønnen påtraff gass i to sandsteinslag på til sammen seks meter i Listaformasjon og reservoarbergarten er betydelig tynnere enn forventet. Størrelsen på funnet er foreløpig ikke økonomisk interessant.

Det ble ikke foretatt formasjonstest i brønnen, men det er utført begrenset datainnsamling. Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil evaluere funnet sammen med olje- og gassfunnet 25/4-3 Gekko, som ble påvist i 1974 og er like østafor. 

Brønn 25/4-10 A er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 203. Tillatelsen ble tildelt i 15. konsesjonsrunde i 1996. 25/4-10 A ble boret til et vertikalt dyp på 2167 meter under havflaten, og ble avsluttet i paleocen bergarter (Heimdalformasjonen). Havdypet er 126 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt. 

Brønn ble boret av boreinnretningen Transocean Winner som nå skal til utvinningstillatelse 338 i Nordsjøen for å bore avgrensingsbrønn 16/1-13 der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart over området


Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 11.12.2009