25/4-10 S

19.11.2009 Marathon Petroleum Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 203, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/4-10 S. Brønnen, som påtraff olje, ble boret om lag seks kilometer sør for produksjonsskipet på Alvheimfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre paleocen reservoarbergarter (Hermod-formasjonen). Brønnen påtraff olje i sju meter mektige sandsteiner i Hermod-formasjonen. Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til å være mellom 0,5 og 1,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Det ble ikke foretatt formasjonstest i brønnen, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil evaluere funnet for å vurdere om det kan produseres mot produksjonsskipet på Alvheimfeltet. 

Brønn 25/4-10 S er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 203. Tillatelsen ble tildelt i 15. konsesjonsrunde i 1996. 25/4-10 S ble boret til et vertikalt dyp på 2196 meter under havflaten, og ble avsluttet i paleocen bergarter (Heimdalformasjonen). Havdypet er 126 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. 

Brønnen ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som fortsetter med boring av undersøkelsesbrønn 25/4-10 A i samme utvinningstillatelse.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 11.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.