25/4-10 S

19.11.2009 Marathon Petroleum Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 203, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/4-10 S. Brønnen, som påtraff olje, ble boret om lag seks kilometer sør for produksjonsskipet på Alvheimfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre paleocen reservoarbergarter (Hermod-formasjonen). Brønnen påtraff olje i sju meter mektige sandsteiner i Hermod-formasjonen. Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til å være mellom 0,5 og 1,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Det ble ikke foretatt formasjonstest i brønnen, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil evaluere funnet for å vurdere om det kan produseres mot produksjonsskipet på Alvheimfeltet. 

Brønn 25/4-10 S er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 203. Tillatelsen ble tildelt i 15. konsesjonsrunde i 1996. 25/4-10 S ble boret til et vertikalt dyp på 2196 meter under havflaten, og ble avsluttet i paleocen bergarter (Heimdalformasjonen). Havdypet er 126 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. 

Brønnen ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som fortsetter med boring av undersøkelsesbrønn 25/4-10 A i samme utvinningstillatelse.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 11.03.2022

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.