25/4-10 S

19.11.2009 Marathon Petroleum Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 203, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/4-10 S. Brønnen, som påtraff olje, ble boret om lag seks kilometer sør for produksjonsskipet på Alvheimfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre paleocen reservoarbergarter (Hermod-formasjonen). Brønnen påtraff olje i sju meter mektige sandsteiner i Hermod-formasjonen. Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til å være mellom 0,5 og 1,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Det ble ikke foretatt formasjonstest i brønnen, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil evaluere funnet for å vurdere om det kan produseres mot produksjonsskipet på Alvheimfeltet. 

Brønn 25/4-10 S er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 203. Tillatelsen ble tildelt i 15. konsesjonsrunde i 1996. 25/4-10 S ble boret til et vertikalt dyp på 2196 meter under havflaten, og ble avsluttet i paleocen bergarter (Heimdalformasjonen). Havdypet er 126 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. 

Brønnen ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som fortsetter med boring av undersøkelsesbrønn 25/4-10 A i samme utvinningstillatelse.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 11.12.2009