25/5-6

21.09.2009 Lundin Norway AS, operatør av utvinningstillatelse 363, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/5-6.

Brønnen er boret om lag 15 kilometer nordøst for Heimdalfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Primært mål for brønnen var å påvise petroleum i øvre paleocen reservoarbergarter (Hermodformasjon). Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre eocen reservoarbergarter. Brønnen er tørr. I primært mål ble det påtruffet reservoarbergarter av forventet mektighet og av meget god reservoarkvalitet. I sekundært mål ble det som forventet påtruffet reservoarbergarter av liten mektighet og av dårlig reservoarkvalitet.
 
Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 363. Tillatelsen ble tildelt 6. januar 2006 (TFO 2005). Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2446 meter under havflaten, og ble avsluttet i Listaformasjonen i øvre paleocen. Havdypet er 118 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.
 
Brønn 25/5-6 ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som nå skal til utvinningstillatelse 338 i midtre del av Nordsjøen der operatøren Lundin Norway AS vil gjenåpne undersøkelsesbrønn 16/1-8 for å utføre formasjonstest.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart over området

Last ned: Kart.pdf

 

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.