25/5-6

21.09.2009 Lundin Norway AS, operatør av utvinningstillatelse 363, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/5-6.

Brønnen er boret om lag 15 kilometer nordøst for Heimdalfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Primært mål for brønnen var å påvise petroleum i øvre paleocen reservoarbergarter (Hermodformasjon). Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre eocen reservoarbergarter. Brønnen er tørr. I primært mål ble det påtruffet reservoarbergarter av forventet mektighet og av meget god reservoarkvalitet. I sekundært mål ble det som forventet påtruffet reservoarbergarter av liten mektighet og av dårlig reservoarkvalitet.
 
Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 363. Tillatelsen ble tildelt 6. januar 2006 (TFO 2005). Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2446 meter under havflaten, og ble avsluttet i Listaformasjonen i øvre paleocen. Havdypet er 118 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.
 
Brønn 25/5-6 ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som nå skal til utvinningstillatelse 338 i midtre del av Nordsjøen der operatøren Lundin Norway AS vil gjenåpne undersøkelsesbrønn 16/1-8 for å utføre formasjonstest.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart over området

Last ned: Kart.pdf

 

Oppdatert: 11.12.2009