25/5-6

21.09.2009 Lundin Norway AS, operatør av utvinningstillatelse 363, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/5-6.

Brønnen er boret om lag 15 kilometer nordøst for Heimdalfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Primært mål for brønnen var å påvise petroleum i øvre paleocen reservoarbergarter (Hermodformasjon). Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre eocen reservoarbergarter. Brønnen er tørr. I primært mål ble det påtruffet reservoarbergarter av forventet mektighet og av meget god reservoarkvalitet. I sekundært mål ble det som forventet påtruffet reservoarbergarter av liten mektighet og av dårlig reservoarkvalitet.
 
Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 363. Tillatelsen ble tildelt 6. januar 2006 (TFO 2005). Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2446 meter under havflaten, og ble avsluttet i Listaformasjonen i øvre paleocen. Havdypet er 118 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.
 
Brønn 25/5-6 ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som nå skal til utvinningstillatelse 338 i midtre del av Nordsjøen der operatøren Lundin Norway AS vil gjenåpne undersøkelsesbrønn 16/1-8 for å utføre formasjonstest.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart over området

Last ned: Kart.pdf

 

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).