25/8-16 S og 25/8-16 A

22.05.2009 Pressemelding 28/2009: ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (ExxonMobil), operatør av utvinningstillatelse 027 D, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/8-16 S og avgrensningsbrønn 25/8-16 A. Det norske oljeselskap ASA (Det norske) utførte boringene på vegne av ExxonMobil. Brønnene ligger om lag 6 kilometer sørøst for Jotunfeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i paleocen reservoarbergarter. Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra nedre jura. Det ble påvist begrensede mengder olje i et forholdsvis tynt reservoar i paleocen (Heimdalformasjonen). Det sekundære målet i Statfjordformasjonen var vannførende. Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er de to første letebrønnene i utvinningstillatelse 027 D, etter at denne ble fradelt utvinningstillatelse 027 B i desember 2007. 25/8-16 S ble boret til et vertikalt dyp av 2107 meter under havflaten og ble avsluttet i Statfjordformasjonen i nedre jura bergarter. 25/8-16 A ble boret til et vertikalt dyp av 2164 meter og ble avsluttet i Shetlandgruppen. Havdypet er 126 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 383 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/3-6 der Det norske oljeselskap ASA er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 027 D
 


Pressekontakt i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


kart

Oppdatert: 04.09.2009