25/8-17 og 25/8-17 A

12.11.2009 ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (ExxonMobil), operatør av utvinningstillatelse 027 D, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 25/8-17 og avgrensningsbrønn 25/8-17 A.

Det norske oljeselskap ASA (Det norske) utførte boringene på vegne av ExxonMobil. Brønnene er om lag fire kilometer sør for Jotunfeltet i Nordsjøen. 

Primært letemål for brønnene var å påvise og avgrense petroleum i paleocen reservoarbergarter. Det ble påtruffet en liten oljekolonne i øvre paleocen (Heimdalformasjonen) i undersøkelsesbrønn 25/8-17, og funnet ble avgrenset med brønn 25/8-17 A.

Reservoarbergarten var betydelig tynnere enn forventet. Det ble påvist begrensede mengder olje som ikke alene er interessant for utvinning med dagens prisforutsetning.

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Dette er tredje og fjerde letebrønn i utvinningstillatelse 027 D. 25/8-17 ble boret til et vertikalt dyp av 2208 meter under havflaten og ble avsluttet i Tyformasjonen i nedre paleocen. 25/8-17 A ble boret til et vertikalt dyp av 2154 meter og ble avsluttet i Heimdalformasjon i øvre paleocen. Havdypet er 127 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin på kostnadsdeling mellom utvinningstillatelsene 027 D, 169 C og 504. Boreinnretningen skal nå til utvinningstillatelse 408 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 15/9-23 der Det norske oljeselskap ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 14.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.