25/8-17 og 25/8-17 A

12.11.2009 ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (ExxonMobil), operatør av utvinningstillatelse 027 D, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 25/8-17 og avgrensningsbrønn 25/8-17 A.

Det norske oljeselskap ASA (Det norske) utførte boringene på vegne av ExxonMobil. Brønnene er om lag fire kilometer sør for Jotunfeltet i Nordsjøen. 

Primært letemål for brønnene var å påvise og avgrense petroleum i paleocen reservoarbergarter. Det ble påtruffet en liten oljekolonne i øvre paleocen (Heimdalformasjonen) i undersøkelsesbrønn 25/8-17, og funnet ble avgrenset med brønn 25/8-17 A.

Reservoarbergarten var betydelig tynnere enn forventet. Det ble påvist begrensede mengder olje som ikke alene er interessant for utvinning med dagens prisforutsetning.

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Dette er tredje og fjerde letebrønn i utvinningstillatelse 027 D. 25/8-17 ble boret til et vertikalt dyp av 2208 meter under havflaten og ble avsluttet i Tyformasjonen i nedre paleocen. 25/8-17 A ble boret til et vertikalt dyp av 2154 meter og ble avsluttet i Heimdalformasjon i øvre paleocen. Havdypet er 127 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin på kostnadsdeling mellom utvinningstillatelsene 027 D, 169 C og 504. Boreinnretningen skal nå til utvinningstillatelse 408 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 15/9-23 der Det norske oljeselskap ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 11.12.2009