25/8-17 og 25/8-17 A

12.11.2009 ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (ExxonMobil), operatør av utvinningstillatelse 027 D, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 25/8-17 og avgrensningsbrønn 25/8-17 A.

Det norske oljeselskap ASA (Det norske) utførte boringene på vegne av ExxonMobil. Brønnene er om lag fire kilometer sør for Jotunfeltet i Nordsjøen. 

Primært letemål for brønnene var å påvise og avgrense petroleum i paleocen reservoarbergarter. Det ble påtruffet en liten oljekolonne i øvre paleocen (Heimdalformasjonen) i undersøkelsesbrønn 25/8-17, og funnet ble avgrenset med brønn 25/8-17 A.

Reservoarbergarten var betydelig tynnere enn forventet. Det ble påvist begrensede mengder olje som ikke alene er interessant for utvinning med dagens prisforutsetning.

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Dette er tredje og fjerde letebrønn i utvinningstillatelse 027 D. 25/8-17 ble boret til et vertikalt dyp av 2208 meter under havflaten og ble avsluttet i Tyformasjonen i nedre paleocen. 25/8-17 A ble boret til et vertikalt dyp av 2154 meter og ble avsluttet i Heimdalformasjon i øvre paleocen. Havdypet er 127 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin på kostnadsdeling mellom utvinningstillatelsene 027 D, 169 C og 504. Boreinnretningen skal nå til utvinningstillatelse 408 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 15/9-23 der Det norske oljeselskap ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 11.12.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.