25/9-3

16.09.2009 Norwegian Energy Company (Noreco) ASA, operatør av utvinningstillatelse 412, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/9-3.

Brønnen ble boret om lag 15 kilometer øst for Jotunfeltet i midtre del av Nordsjøen. Brønnen er tørr.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen). Det ble påtruffet reservoarbergarter med forventet mektighet og tilfredsstillende reservoarkvalitet i Huginformasjonen.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2249 meter under havflaten, og ble avsluttet i Statfjordformasjonen i nedre jura. Havdypet er 121 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 412. Tillatelsen ble tildelt 16. februar 2007 (TFO2006). Brønn 25/9-3 ble boret av boreinnretningen West Alpha, som nå skal til verkstedsopphold ved Westcon i Ølen i Rogaland.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 11.12.2009