30/11-7 A

20.05.2009 Pressemelding 27/2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelsene 035 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 30/11-7 A på gass/kondensat-funnet 30/11-7 som ble påvist vinteren i 2009. Funnet ble gjort i midtre jura reservoarbergarter (nedre deler av Brentgruppen) og ligger om lag 10km nordøst for Friggfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å avgrense funnet. Brønnen påtraff en 177 meter gasskolonne i Brentgruppen, med et betydelig innslag av kondensat i gassen. Avgrensningsbrønnen viser at størrelsen på funnet trolig er innenfor usikkerhetsspennet 10 – 17 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Funnet er trolig drivverdig, og tilknytning mot en av de faste installasjonene i området vurderes.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 035 B. Arealet i tillatelsen ble fradelt utvinningstillatelse 035 den 26.11.2008.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4118 meter under havflaten, og ble avsluttet i Etiveformasjonen i midtre jura bergarter. Havdypet er 111 meter. Brønnen blir plugget og forlatt.

Brønnen ble boret med den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Leader på kostnadsdeling for utvinningstillatelsene 035 B og 362.

Boreinnretningen skal nå til Åsgardfeltet i Norskehavet for å bore produksjonsbrønner for StatoilHydro Petroleum AS som operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelsene 035 B og 362


 

kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00
 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.