30/11-7 A

20.05.2009 Pressemelding 27/2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelsene 035 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 30/11-7 A på gass/kondensat-funnet 30/11-7 som ble påvist vinteren i 2009. Funnet ble gjort i midtre jura reservoarbergarter (nedre deler av Brentgruppen) og ligger om lag 10km nordøst for Friggfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å avgrense funnet. Brønnen påtraff en 177 meter gasskolonne i Brentgruppen, med et betydelig innslag av kondensat i gassen. Avgrensningsbrønnen viser at størrelsen på funnet trolig er innenfor usikkerhetsspennet 10 – 17 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Funnet er trolig drivverdig, og tilknytning mot en av de faste installasjonene i området vurderes.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 035 B. Arealet i tillatelsen ble fradelt utvinningstillatelse 035 den 26.11.2008.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4118 meter under havflaten, og ble avsluttet i Etiveformasjonen i midtre jura bergarter. Havdypet er 111 meter. Brønnen blir plugget og forlatt.

Brønnen ble boret med den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Leader på kostnadsdeling for utvinningstillatelsene 035 B og 362.

Boreinnretningen skal nå til Åsgardfeltet i Norskehavet for å bore produksjonsbrønner for StatoilHydro Petroleum AS som operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelsene 035 B og 362


 

kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00
 

Oppdatert: 24.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.