30/11-7 A

20.05.2009 Pressemelding 27/2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelsene 035 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 30/11-7 A på gass/kondensat-funnet 30/11-7 som ble påvist vinteren i 2009. Funnet ble gjort i midtre jura reservoarbergarter (nedre deler av Brentgruppen) og ligger om lag 10km nordøst for Friggfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å avgrense funnet. Brønnen påtraff en 177 meter gasskolonne i Brentgruppen, med et betydelig innslag av kondensat i gassen. Avgrensningsbrønnen viser at størrelsen på funnet trolig er innenfor usikkerhetsspennet 10 – 17 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Funnet er trolig drivverdig, og tilknytning mot en av de faste installasjonene i området vurderes.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 035 B. Arealet i tillatelsen ble fradelt utvinningstillatelse 035 den 26.11.2008.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4118 meter under havflaten, og ble avsluttet i Etiveformasjonen i midtre jura bergarter. Havdypet er 111 meter. Brønnen blir plugget og forlatt.

Brønnen ble boret med den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Leader på kostnadsdeling for utvinningstillatelsene 035 B og 362.

Boreinnretningen skal nå til Åsgardfeltet i Norskehavet for å bore produksjonsbrønner for StatoilHydro Petroleum AS som operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelsene 035 B og 362


 

kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00
 

Oppdatert: 04.09.2009