30/11-7 A

20.05.2009 Pressemelding 27/2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelsene 035 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 30/11-7 A på gass/kondensat-funnet 30/11-7 som ble påvist vinteren i 2009. Funnet ble gjort i midtre jura reservoarbergarter (nedre deler av Brentgruppen) og ligger om lag 10km nordøst for Friggfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å avgrense funnet. Brønnen påtraff en 177 meter gasskolonne i Brentgruppen, med et betydelig innslag av kondensat i gassen. Avgrensningsbrønnen viser at størrelsen på funnet trolig er innenfor usikkerhetsspennet 10 – 17 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Funnet er trolig drivverdig, og tilknytning mot en av de faste installasjonene i området vurderes.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 035 B. Arealet i tillatelsen ble fradelt utvinningstillatelse 035 den 26.11.2008.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4118 meter under havflaten, og ble avsluttet i Etiveformasjonen i midtre jura bergarter. Havdypet er 111 meter. Brønnen blir plugget og forlatt.

Brønnen ble boret med den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Leader på kostnadsdeling for utvinningstillatelsene 035 B og 362.

Boreinnretningen skal nå til Åsgardfeltet i Norskehavet for å bore produksjonsbrønner for StatoilHydro Petroleum AS som operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelsene 035 B og 362


 

kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00
 

Oppdatert: 24.03.2022

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.