30/3-10 S

30.04.2009 Pressemelding 23/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør i utvinningstillatelse 052, har avsluttet boringen av den kombinerte undersøkelses- og avgrensingsbrønnen 30/3-10 S på funnet 30/3-9 i Nordsjøen med skuffende resultat.

Undersøkelsesbrønn 30/3-9 påviste i 2000 gass/kondensat i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Funnet er et par kilometer sør for Huldrafeltet og 10 kilometer vest for Veslefrikkfeltet.

Primært mål for brønnen var å avgrense funnet.  Sekundært letemål var i reservoarbergarter i nedre jura (Statfjordformasjonen).

Gass/kondensat ble påvist i Brentgruppen, men reservoaret er tynnere enn forventet og funnet er neppe drivverdig. Datainnsamling fra det sekundære målet i Statfjordformasjonen viser at reservoaret er tett og trolig vannfylt.
 
Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnen blir plugget og forlatt.

Dette er den 13. letebrønnen i utvinningstillatelse 052. 30/3-10 S ble boret til et vertikalt dyp på 3962 meter under havflaten, og ble avsluttet i Statfjordformasjonen i nedre jura. Havdypet er 122 meter.

30/3-10 S ble boret av boreinnretningen West Alpha som skal til utvinningstillatelse 348 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/8-5 S der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 052

 

Kart
 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 22.01.2013