30/5-3 A

28.05.2009 Pressemelding 29/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 309, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/5-3 A. Brønnen, som påviste mindre mengder gass, ligger 7,5 kilometer nordvest for Oseberg C-plattformen i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i kritt reservoarbergarter. Boringen viste at disse reservoarbergartene ikke var til stede.

Det ble imidlertid påvist mindre mengder gass i reservoarbergarter fra senjura; Draupneformasjonen. Reservoarenhetens tykkelse er uavklart fordi brønnen av boretekniske årsaker ikke kunne bores dypere. Det påviste gassbærende intervall er minimum 50 meter tykt og inneholder gassfylte sandenheter atskilt av skifrige soner. Størrelsen på funnet kan først evalueres ved en eventuell avgrensing.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 309 som ble tildelt i TFO 2003 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3991 meter under havflaten, og ble avsluttet i Draupneformasjonen i øvre jura. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Transocean Winner på 113 meters havdyp.

Innretningen flyttes til utvinningstillatelse 318 for å bore avgrensningsbrønnen 35/2-2 på funnet 35/2-1 i Nordsjøen der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 309 
 
 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 
kart

Oppdatert: 24.03.2022

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.