30/5-3 A

28.05.2009 Pressemelding 29/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 309, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/5-3 A. Brønnen, som påviste mindre mengder gass, ligger 7,5 kilometer nordvest for Oseberg C-plattformen i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i kritt reservoarbergarter. Boringen viste at disse reservoarbergartene ikke var til stede.

Det ble imidlertid påvist mindre mengder gass i reservoarbergarter fra senjura; Draupneformasjonen. Reservoarenhetens tykkelse er uavklart fordi brønnen av boretekniske årsaker ikke kunne bores dypere. Det påviste gassbærende intervall er minimum 50 meter tykt og inneholder gassfylte sandenheter atskilt av skifrige soner. Størrelsen på funnet kan først evalueres ved en eventuell avgrensing.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 309 som ble tildelt i TFO 2003 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3991 meter under havflaten, og ble avsluttet i Draupneformasjonen i øvre jura. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Transocean Winner på 113 meters havdyp.

Innretningen flyttes til utvinningstillatelse 318 for å bore avgrensningsbrønnen 35/2-2 på funnet 35/2-1 i Nordsjøen der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 309 
 
 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 
kart

Oppdatert: 04.09.2009