30/5-3 A

28.05.2009 Pressemelding 29/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 309, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/5-3 A. Brønnen, som påviste mindre mengder gass, ligger 7,5 kilometer nordvest for Oseberg C-plattformen i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i kritt reservoarbergarter. Boringen viste at disse reservoarbergartene ikke var til stede.

Det ble imidlertid påvist mindre mengder gass i reservoarbergarter fra senjura; Draupneformasjonen. Reservoarenhetens tykkelse er uavklart fordi brønnen av boretekniske årsaker ikke kunne bores dypere. Det påviste gassbærende intervall er minimum 50 meter tykt og inneholder gassfylte sandenheter atskilt av skifrige soner. Størrelsen på funnet kan først evalueres ved en eventuell avgrensing.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 309 som ble tildelt i TFO 2003 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3991 meter under havflaten, og ble avsluttet i Draupneformasjonen i øvre jura. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Transocean Winner på 113 meters havdyp.

Innretningen flyttes til utvinningstillatelse 318 for å bore avgrensningsbrønnen 35/2-2 på funnet 35/2-1 i Nordsjøen der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 309 
 
 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 
kart

Oppdatert: 24.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.