30/5-3 A

28.05.2009 Pressemelding 29/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 309, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/5-3 A. Brønnen, som påviste mindre mengder gass, ligger 7,5 kilometer nordvest for Oseberg C-plattformen i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i kritt reservoarbergarter. Boringen viste at disse reservoarbergartene ikke var til stede.

Det ble imidlertid påvist mindre mengder gass i reservoarbergarter fra senjura; Draupneformasjonen. Reservoarenhetens tykkelse er uavklart fordi brønnen av boretekniske årsaker ikke kunne bores dypere. Det påviste gassbærende intervall er minimum 50 meter tykt og inneholder gassfylte sandenheter atskilt av skifrige soner. Størrelsen på funnet kan først evalueres ved en eventuell avgrensing.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 309 som ble tildelt i TFO 2003 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3991 meter under havflaten, og ble avsluttet i Draupneformasjonen i øvre jura. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Transocean Winner på 113 meters havdyp.

Innretningen flyttes til utvinningstillatelse 318 for å bore avgrensningsbrønnen 35/2-2 på funnet 35/2-1 i Nordsjøen der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 309 
 
 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 
kart

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.