30/5-3 S

23.04.2009 Pressemelding 22/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 309, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/5-3 S. Brønnen, som påviste gass, er lokalisert sju kilometer nordvest for Oseberg C-innretningen i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter, (Statfjord-formasjonen) og sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoar-bergarter (Brentgruppen). Resultatet fra brønnen viser at Statfjordformasjonen og Brentgruppen ikke var til stede.

Det ble derimot påvist gass i øvre trias reservoarbergarter tilhørende Hegregruppen. Den gassbærende sonen er om lag 550 meter tykk, og inneholder flere sandsteinslag atskilt av lag med skifer. For å fastslå størrelsen på funnet kreves ytterligere datainnsamling i en avgrensingsbrønn.

Funnet ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere de påviste ressursene fra en av de faste installasjonene i Osebergområdet dersom videre avgrensing viser at funnet er drivverdig.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 309 som ble tildelt i TFO 2003. Brønn 30/5-3 S ble boret til et vertikalt dyp av 3830 meter under havflaten, og ble avsluttet i finkornede bergarter, trolig av sen trias alder i nedre del av Lundeformasjonen.

Havdypet er 113 meter. Nedre deler av brønnen er permanent plugget og forlatt, og riggen har påbegynt avgrensningsbrønnen 30/5-3 A fra øvre deler av brønnbanen for å undersøke en annen del av prospektet i samme utvinningstillatelse.

Brønn 30/5-3 S ble boret av boreinnretningen Transocean Winner.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 309


 
 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009