30/9-22

09.03.2009 Pressemelding 14/2009: StatoilHydro Petroleum ASA, operatør av utvinningstillatelse 104, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/9-22. Brønnen er lokalisert om lag 11 kilometer sørvest for Oseberg Sør-plattformen i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen).

Brønnen påviste gass i øvre jura reservoarbergarter tilhørende Heatherformasjonen, samt gass og olje i øvre del av Brentgruppen. Påviste utvinnbare volumer er mellom 8-13 millioner Sm3 oljeekvivalenter, med mesteparten av ressursene i øvre del av Brentgruppen. Funnet er ikke testet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Funnet vil trolig bli utviklet og produsert med tilknytning til en av havbunnsinstallasjonene i Oseberg-området.

Brønnen er den 20. letebrønnen i utvinningstillatelse 104. Tillatelsen ble tildelt i 9. konsesjonsrunde i 1985.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3231 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av tidlig jura alder.

Havdypet var 95 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/9-22 ble boret av boreinnretningen Polar Pioneer som nå skal til utvinningstillatelse 120 i Nordsjøen for å bore produksjonsbrønn 34/8-B1 AHT2  på Visundfeltet, der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 104

 

kart
 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).