30/9-22

09.03.2009 Pressemelding 14/2009: StatoilHydro Petroleum ASA, operatør av utvinningstillatelse 104, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/9-22. Brønnen er lokalisert om lag 11 kilometer sørvest for Oseberg Sør-plattformen i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen).

Brønnen påviste gass i øvre jura reservoarbergarter tilhørende Heatherformasjonen, samt gass og olje i øvre del av Brentgruppen. Påviste utvinnbare volumer er mellom 8-13 millioner Sm3 oljeekvivalenter, med mesteparten av ressursene i øvre del av Brentgruppen. Funnet er ikke testet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Funnet vil trolig bli utviklet og produsert med tilknytning til en av havbunnsinstallasjonene i Oseberg-området.

Brønnen er den 20. letebrønnen i utvinningstillatelse 104. Tillatelsen ble tildelt i 9. konsesjonsrunde i 1985.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3231 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av tidlig jura alder.

Havdypet var 95 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/9-22 ble boret av boreinnretningen Polar Pioneer som nå skal til utvinningstillatelse 120 i Nordsjøen for å bore produksjonsbrønn 34/8-B1 AHT2  på Visundfeltet, der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 104

 

kart
 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009