30/9-22

09.03.2009 Pressemelding 14/2009: StatoilHydro Petroleum ASA, operatør av utvinningstillatelse 104, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/9-22. Brønnen er lokalisert om lag 11 kilometer sørvest for Oseberg Sør-plattformen i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen).

Brønnen påviste gass i øvre jura reservoarbergarter tilhørende Heatherformasjonen, samt gass og olje i øvre del av Brentgruppen. Påviste utvinnbare volumer er mellom 8-13 millioner Sm3 oljeekvivalenter, med mesteparten av ressursene i øvre del av Brentgruppen. Funnet er ikke testet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Funnet vil trolig bli utviklet og produsert med tilknytning til en av havbunnsinstallasjonene i Oseberg-området.

Brønnen er den 20. letebrønnen i utvinningstillatelse 104. Tillatelsen ble tildelt i 9. konsesjonsrunde i 1985.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3231 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av tidlig jura alder.

Havdypet var 95 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/9-22 ble boret av boreinnretningen Polar Pioneer som nå skal til utvinningstillatelse 120 i Nordsjøen for å bore produksjonsbrønn 34/8-B1 AHT2  på Visundfeltet, der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 104

 

kart
 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.