30/9-22

09.03.2009 Pressemelding 14/2009: StatoilHydro Petroleum ASA, operatør av utvinningstillatelse 104, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/9-22. Brønnen er lokalisert om lag 11 kilometer sørvest for Oseberg Sør-plattformen i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen).

Brønnen påviste gass i øvre jura reservoarbergarter tilhørende Heatherformasjonen, samt gass og olje i øvre del av Brentgruppen. Påviste utvinnbare volumer er mellom 8-13 millioner Sm3 oljeekvivalenter, med mesteparten av ressursene i øvre del av Brentgruppen. Funnet er ikke testet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Funnet vil trolig bli utviklet og produsert med tilknytning til en av havbunnsinstallasjonene i Oseberg-området.

Brønnen er den 20. letebrønnen i utvinningstillatelse 104. Tillatelsen ble tildelt i 9. konsesjonsrunde i 1985.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3231 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av tidlig jura alder.

Havdypet var 95 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/9-22 ble boret av boreinnretningen Polar Pioneer som nå skal til utvinningstillatelse 120 i Nordsjøen for å bore produksjonsbrønn 34/8-B1 AHT2  på Visundfeltet, der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 104

 

kart
 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.