30/9-23

28.08.2009 Pressemelding 56/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 104, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/9-23. Brønnen er lokalisert mellom Oseberg- og Bragefeltene i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Viking- og Brentgruppen, tilhørende øvre til midtre jura reservoarbergarter.

Brønnen er tørr. Det ble påtruffet reservoarbergarter i både Viking- og Brentgruppen av middels mektighet og fra tilfredsstillende til god reservoarkvalitet.

Brønnen er den 25. letebrønnen i utvinningstillatelse 104.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2846 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av nedre jura alder tilhørende Dunlingruppen.
Havdypet er 114 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/9-23 ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som nå skal til utvinningstillatelse 363 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/5-6 der Lundin Norway AS er operatør. 


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


Kart over området

Last ned: Kart.pdf

 

Oppdatert: 11.12.2009