30/9-23

28.08.2009 Pressemelding 56/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 104, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/9-23. Brønnen er lokalisert mellom Oseberg- og Bragefeltene i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Viking- og Brentgruppen, tilhørende øvre til midtre jura reservoarbergarter.

Brønnen er tørr. Det ble påtruffet reservoarbergarter i både Viking- og Brentgruppen av middels mektighet og fra tilfredsstillende til god reservoarkvalitet.

Brønnen er den 25. letebrønnen i utvinningstillatelse 104.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2846 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av nedre jura alder tilhørende Dunlingruppen.
Havdypet er 114 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/9-23 ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som nå skal til utvinningstillatelse 363 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/5-6 der Lundin Norway AS er operatør. 


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


Kart over området

Last ned: Kart.pdf

 

Oppdatert: 11.12.2009

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.