30/9-24

26.10.2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 079, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/9-24. Brønnen er boret om lag 6 kilometer vest for Osebergfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter tilhørende Statfjordformasjonen. Brønnen er tørr. Det ble påtruffet reservoarbergarter med betydelige mektigheter og middels til god reservoarkvalitet i nedre jura.

30/9-24 er den åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 079. Tillatelsen ble tildelt i 6. konsesjonsrunde i 1982. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3744 meter under havflaten, og ble avsluttet i Hegregruppen i øvre trias. Havdypet er 107 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/9-24 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som nå skal til utvinningstillatelse 134 B / 134 C i Norskehavet for å bore brønn 6506/11-B-3H, der StatoilHydro ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

 Kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 11.12.2009