33/9-21 S, -21 A og -21 B

07.08.2009 Pressemelding 52/2009: Wintershall Norge ASA, operatør for utvinningstillatelse 037 D, har avsluttet boringen av avgrensingsbrønnene 33/9-21 S, 33/9-21 A og 33/9-21 B på det lille oljefunnet 33/9-6 Delta som er satt i prøveproduksjon.

I 1976 gjorde Mobil Development Norway A/S funnet i midtre jura reservoarbergarter i utvinningstillatelse 037. Ressursanslaget før avgrensingsbrønnene ble boret var på 0,14 millioner Sm3 utvinnbar olje. Funnet ligger om lag 5 kilometer nordøst for Murchisonfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnene var å avgrense oljefunnet 33/9-6 Delta. Brønnene påtraff olje i midtre jura reservoarbergarter og olje/vann-kontakten ble påvist på forventet dyp. En vellykket formasjonstest er gjennomført. I startfasen av prøveutvinningen er maksimum produksjonsrate på 190 Sm3 olje pr strømningsdøgn gjennom en 10/64 tommers dyseåpning.

Brønn 33/9-21 B, med en total lengde på 6882 meter, er nå komplettert og satt i seks måneders prøveutvinning under brønnavnet 33/9-T-21. Olje- og energidepartementet har godkjent søknad om prøveutvinning av opptil 500 000 fat olje (ca 0,08 millioner Sm3) i løpet av en periode på maksimum 6 måneder. I prøveutvinningsperioden vil det bli utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er andre, tredje og fjerde letebrønn i utvinningstillatelse 037 D. Tillatelsen ble fradelt utvinningstillatelse 037 i 2004. Brønnene 33/9-21 S, -21 A og -21 B ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3048, 2971 og 2981 meter i Etiveformasjonen i midtre jura (33/9-21 S), og i Heatherformasjonen i øvre jura (33/9-21 A og B).

Brønnene ble boret fra Murchisonplattformen, der havdypet er 156 meter. 
 


kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 22.03.2022

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).