33/9-21 S, -21 A og -21 B

07.08.2009 Pressemelding 52/2009: Wintershall Norge ASA, operatør for utvinningstillatelse 037 D, har avsluttet boringen av avgrensingsbrønnene 33/9-21 S, 33/9-21 A og 33/9-21 B på det lille oljefunnet 33/9-6 Delta som er satt i prøveproduksjon.

I 1976 gjorde Mobil Development Norway A/S funnet i midtre jura reservoarbergarter i utvinningstillatelse 037. Ressursanslaget før avgrensingsbrønnene ble boret var på 0,14 millioner Sm3 utvinnbar olje. Funnet ligger om lag 5 kilometer nordøst for Murchisonfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnene var å avgrense oljefunnet 33/9-6 Delta. Brønnene påtraff olje i midtre jura reservoarbergarter og olje/vann-kontakten ble påvist på forventet dyp. En vellykket formasjonstest er gjennomført. I startfasen av prøveutvinningen er maksimum produksjonsrate på 190 Sm3 olje pr strømningsdøgn gjennom en 10/64 tommers dyseåpning.

Brønn 33/9-21 B, med en total lengde på 6882 meter, er nå komplettert og satt i seks måneders prøveutvinning under brønnavnet 33/9-T-21. Olje- og energidepartementet har godkjent søknad om prøveutvinning av opptil 500 000 fat olje (ca 0,08 millioner Sm3) i løpet av en periode på maksimum 6 måneder. I prøveutvinningsperioden vil det bli utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er andre, tredje og fjerde letebrønn i utvinningstillatelse 037 D. Tillatelsen ble fradelt utvinningstillatelse 037 i 2004. Brønnene 33/9-21 S, -21 A og -21 B ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3048, 2971 og 2981 meter i Etiveformasjonen i midtre jura (33/9-21 S), og i Heatherformasjonen i øvre jura (33/9-21 A og B).

Brønnene ble boret fra Murchisonplattformen, der havdypet er 156 meter. 
 


kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.