33/9-21 S, -21 A og -21 B

07.08.2009 Pressemelding 52/2009: Wintershall Norge ASA, operatør for utvinningstillatelse 037 D, har avsluttet boringen av avgrensingsbrønnene 33/9-21 S, 33/9-21 A og 33/9-21 B på det lille oljefunnet 33/9-6 Delta som er satt i prøveproduksjon.

I 1976 gjorde Mobil Development Norway A/S funnet i midtre jura reservoarbergarter i utvinningstillatelse 037. Ressursanslaget før avgrensingsbrønnene ble boret var på 0,14 millioner Sm3 utvinnbar olje. Funnet ligger om lag 5 kilometer nordøst for Murchisonfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnene var å avgrense oljefunnet 33/9-6 Delta. Brønnene påtraff olje i midtre jura reservoarbergarter og olje/vann-kontakten ble påvist på forventet dyp. En vellykket formasjonstest er gjennomført. I startfasen av prøveutvinningen er maksimum produksjonsrate på 190 Sm3 olje pr strømningsdøgn gjennom en 10/64 tommers dyseåpning.

Brønn 33/9-21 B, med en total lengde på 6882 meter, er nå komplettert og satt i seks måneders prøveutvinning under brønnavnet 33/9-T-21. Olje- og energidepartementet har godkjent søknad om prøveutvinning av opptil 500 000 fat olje (ca 0,08 millioner Sm3) i løpet av en periode på maksimum 6 måneder. I prøveutvinningsperioden vil det bli utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er andre, tredje og fjerde letebrønn i utvinningstillatelse 037 D. Tillatelsen ble fradelt utvinningstillatelse 037 i 2004. Brønnene 33/9-21 S, -21 A og -21 B ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3048, 2971 og 2981 meter i Etiveformasjonen i midtre jura (33/9-21 S), og i Heatherformasjonen i øvre jura (33/9-21 A og B).

Brønnene ble boret fra Murchisonplattformen, der havdypet er 156 meter. 
 


kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 22.03.2022

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.