33/9-21 S, -21 A og -21 B

07.08.2009 Pressemelding 52/2009: Wintershall Norge ASA, operatør for utvinningstillatelse 037 D, har avsluttet boringen av avgrensingsbrønnene 33/9-21 S, 33/9-21 A og 33/9-21 B på det lille oljefunnet 33/9-6 Delta som er satt i prøveproduksjon.

I 1976 gjorde Mobil Development Norway A/S funnet i midtre jura reservoarbergarter i utvinningstillatelse 037. Ressursanslaget før avgrensingsbrønnene ble boret var på 0,14 millioner Sm3 utvinnbar olje. Funnet ligger om lag 5 kilometer nordøst for Murchisonfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnene var å avgrense oljefunnet 33/9-6 Delta. Brønnene påtraff olje i midtre jura reservoarbergarter og olje/vann-kontakten ble påvist på forventet dyp. En vellykket formasjonstest er gjennomført. I startfasen av prøveutvinningen er maksimum produksjonsrate på 190 Sm3 olje pr strømningsdøgn gjennom en 10/64 tommers dyseåpning.

Brønn 33/9-21 B, med en total lengde på 6882 meter, er nå komplettert og satt i seks måneders prøveutvinning under brønnavnet 33/9-T-21. Olje- og energidepartementet har godkjent søknad om prøveutvinning av opptil 500 000 fat olje (ca 0,08 millioner Sm3) i løpet av en periode på maksimum 6 måneder. I prøveutvinningsperioden vil det bli utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er andre, tredje og fjerde letebrønn i utvinningstillatelse 037 D. Tillatelsen ble fradelt utvinningstillatelse 037 i 2004. Brønnene 33/9-21 S, -21 A og -21 B ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3048, 2971 og 2981 meter i Etiveformasjonen i midtre jura (33/9-21 S), og i Heatherformasjonen i øvre jura (33/9-21 A og B).

Brønnene ble boret fra Murchisonplattformen, der havdypet er 156 meter. 
 


kart


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Oppdatert: 22.03.2022

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.