34/3-2 S

22.12.2009 BG Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 373 S, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/3-2 S. Brønnen ligger nordøst for Snorrefeltet i nordlige Nordsjøen.

Brønnen er boret på en separat struktur øst for brønnene 34/3-1 S og 34/3-1 A som påviste og avgrenset funn i 2008.  Hensikten med brønnen var å påvise ytterligere petroleum i sandsteiner av tidlig jura alder, primært i Cookformasjonen og sekundært i Statfjordformasjonen.

Det ble påtruffet ikke-bevegelig petroleum i Cookformasjonen. Begge boremålene påtraff bergarter av betydelig mektighet og med god reservoarkvalitet. Et omfattende datainnsamlingsprogram er utført.

Brønnen blir klassifisert som tørr.

Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 373 S. Tillatelsen ble tildelt i TFO2005. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4297 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Statfjordformasjonen av trias alder. Havdypet er 410 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/3-2 S ble boret av boreinnretningen West Alpha, som nå skal til utvinningstillatelse 419 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/9-5 der Nexen Exploration Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Kart over området

Last ned: Kart over området.pdf

Oppdatert: 22.12.2009