34/7-34 og 34/7-34 A

25.03.2009 Pressemelding 17/2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 089, har avsluttet boringene av undersøkelsesbrønn 34/7-34 og avgrensingsbrønn 34/7-34 A. Brønnene, som påviste olje, er lokalisert tre kilometer sør for Snorrefeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønn 34/7-34 var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter tilhørende Statfjordformasjonen. Brønnen påviste en oljekolonne i nedre jura bergarter med gode reservoaregenskaper.

Formålet med brønnen 34/7-34 A var å avgrense funnet. Det ble påvist en oljekolonne på 280 meter. Størrelsen på funnet er om lag fire millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Tordis/Vigdis feltene.

Utvinningstillatelsen ble tildelt i 8. konsesjonsrunde i 1984.
Brønn 34/7-34 ble boret til et vertikalt dyp av 2670 meter under havflaten. Avgrensingsbrønnen 34/7-34 A ble boret til et totalt dyp på 2712 meter. Begge brønnbaner ble avsluttet i bergarter av sen trias alder i Lundeformasjonen.

Havdypet er 292 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 34/7-34 og 34/7-34 A ble boret av Borgland Dolphin som fortsetter operasjonen i utvinningstillatelse 089 i Nordsjøen for å bore brønn 34/7-G 4 H.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 089

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, telefon 51 87 61 00

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).