34/7-34 og 34/7-34 A

25.03.2009 Pressemelding 17/2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 089, har avsluttet boringene av undersøkelsesbrønn 34/7-34 og avgrensingsbrønn 34/7-34 A. Brønnene, som påviste olje, er lokalisert tre kilometer sør for Snorrefeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønn 34/7-34 var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter tilhørende Statfjordformasjonen. Brønnen påviste en oljekolonne i nedre jura bergarter med gode reservoaregenskaper.

Formålet med brønnen 34/7-34 A var å avgrense funnet. Det ble påvist en oljekolonne på 280 meter. Størrelsen på funnet er om lag fire millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Tordis/Vigdis feltene.

Utvinningstillatelsen ble tildelt i 8. konsesjonsrunde i 1984.
Brønn 34/7-34 ble boret til et vertikalt dyp av 2670 meter under havflaten. Avgrensingsbrønnen 34/7-34 A ble boret til et totalt dyp på 2712 meter. Begge brønnbaner ble avsluttet i bergarter av sen trias alder i Lundeformasjonen.

Havdypet er 292 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 34/7-34 og 34/7-34 A ble boret av Borgland Dolphin som fortsetter operasjonen i utvinningstillatelse 089 i Nordsjøen for å bore brønn 34/7-G 4 H.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 089

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, telefon 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009