34/7-34 og 34/7-34 A

25.03.2009 Pressemelding 17/2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 089, har avsluttet boringene av undersøkelsesbrønn 34/7-34 og avgrensingsbrønn 34/7-34 A. Brønnene, som påviste olje, er lokalisert tre kilometer sør for Snorrefeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønn 34/7-34 var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter tilhørende Statfjordformasjonen. Brønnen påviste en oljekolonne i nedre jura bergarter med gode reservoaregenskaper.

Formålet med brønnen 34/7-34 A var å avgrense funnet. Det ble påvist en oljekolonne på 280 meter. Størrelsen på funnet er om lag fire millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Tordis/Vigdis feltene.

Utvinningstillatelsen ble tildelt i 8. konsesjonsrunde i 1984.
Brønn 34/7-34 ble boret til et vertikalt dyp av 2670 meter under havflaten. Avgrensingsbrønnen 34/7-34 A ble boret til et totalt dyp på 2712 meter. Begge brønnbaner ble avsluttet i bergarter av sen trias alder i Lundeformasjonen.

Havdypet er 292 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 34/7-34 og 34/7-34 A ble boret av Borgland Dolphin som fortsetter operasjonen i utvinningstillatelse 089 i Nordsjøen for å bore brønn 34/7-G 4 H.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 089

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, telefon 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.