34/7-34 og 34/7-34 A

25.03.2009 Pressemelding 17/2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 089, har avsluttet boringene av undersøkelsesbrønn 34/7-34 og avgrensingsbrønn 34/7-34 A. Brønnene, som påviste olje, er lokalisert tre kilometer sør for Snorrefeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønn 34/7-34 var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter tilhørende Statfjordformasjonen. Brønnen påviste en oljekolonne i nedre jura bergarter med gode reservoaregenskaper.

Formålet med brønnen 34/7-34 A var å avgrense funnet. Det ble påvist en oljekolonne på 280 meter. Størrelsen på funnet er om lag fire millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Tordis/Vigdis feltene.

Utvinningstillatelsen ble tildelt i 8. konsesjonsrunde i 1984.
Brønn 34/7-34 ble boret til et vertikalt dyp av 2670 meter under havflaten. Avgrensingsbrønnen 34/7-34 A ble boret til et totalt dyp på 2712 meter. Begge brønnbaner ble avsluttet i bergarter av sen trias alder i Lundeformasjonen.

Havdypet er 292 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 34/7-34 og 34/7-34 A ble boret av Borgland Dolphin som fortsetter operasjonen i utvinningstillatelse 089 i Nordsjøen for å bore brønn 34/7-G 4 H.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 089

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, telefon 51 87 61 00

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.