34/8-13 A og 34/8-13 S

23.06.2009 Pressemelding 40/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 120, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 34/8-13 A og 34/8-13 S. Brønnene, som påviste olje, er boret øst for Visundfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnene var å påvise petroleum i Brentgruppen i midtre jura bergarter. Brønn 34/8-13 A påviste en 15 meter oljekolonne i sandsteiner i øvre jura, mens den underliggende Brentgruppen i midtre jura var vannfylt.

Brønn 34/8-13 S ble deretter boret 2,7 km sørøst for 34/8-13 A, og påtraff en oljekolonne på 20 meter i Brentgruppen.

Det er sannsynligvis kommunikasjon mellom oljesonene i de to brønnene, og i begge er det blitt utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Størrelsen på funnet er mellom 0,9 og 2,0 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Visundfeltet.

Brønnene er henholdsvis den 21. og 22. letebrønnen i utvinningstillatelse 120.

Brønn 34/8-13 A ble boret ned til et vertikalt dyp på 3108 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Statfjordformasjonen i nedre jura. Brønn 34/8-13 S ble boret til et vertikalt dyp på 3258 meter under havoverflaten og avsluttet i Hegregruppen i trias. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 34/8-13 A og 34/8-13 S ble boret på 381 meters havdyp av boreinnretningen Scarabeo 5 som flyttes til utvinningstillatelse 199 i Norskehavet for å bore utvinningsbrønn på Kristinfeltet, der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utviningstillatelse 120

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


kart

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.