34/8-13 A og 34/8-13 S

23.06.2009 Pressemelding 40/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 120, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 34/8-13 A og 34/8-13 S. Brønnene, som påviste olje, er boret øst for Visundfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnene var å påvise petroleum i Brentgruppen i midtre jura bergarter. Brønn 34/8-13 A påviste en 15 meter oljekolonne i sandsteiner i øvre jura, mens den underliggende Brentgruppen i midtre jura var vannfylt.

Brønn 34/8-13 S ble deretter boret 2,7 km sørøst for 34/8-13 A, og påtraff en oljekolonne på 20 meter i Brentgruppen.

Det er sannsynligvis kommunikasjon mellom oljesonene i de to brønnene, og i begge er det blitt utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Størrelsen på funnet er mellom 0,9 og 2,0 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Visundfeltet.

Brønnene er henholdsvis den 21. og 22. letebrønnen i utvinningstillatelse 120.

Brønn 34/8-13 A ble boret ned til et vertikalt dyp på 3108 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Statfjordformasjonen i nedre jura. Brønn 34/8-13 S ble boret til et vertikalt dyp på 3258 meter under havoverflaten og avsluttet i Hegregruppen i trias. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 34/8-13 A og 34/8-13 S ble boret på 381 meters havdyp av boreinnretningen Scarabeo 5 som flyttes til utvinningstillatelse 199 i Norskehavet for å bore utvinningsbrønn på Kristinfeltet, der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utviningstillatelse 120

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


kart

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.