34/8-13 A og 34/8-13 S

23.06.2009 Pressemelding 40/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 120, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 34/8-13 A og 34/8-13 S. Brønnene, som påviste olje, er boret øst for Visundfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnene var å påvise petroleum i Brentgruppen i midtre jura bergarter. Brønn 34/8-13 A påviste en 15 meter oljekolonne i sandsteiner i øvre jura, mens den underliggende Brentgruppen i midtre jura var vannfylt.

Brønn 34/8-13 S ble deretter boret 2,7 km sørøst for 34/8-13 A, og påtraff en oljekolonne på 20 meter i Brentgruppen.

Det er sannsynligvis kommunikasjon mellom oljesonene i de to brønnene, og i begge er det blitt utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Størrelsen på funnet er mellom 0,9 og 2,0 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Visundfeltet.

Brønnene er henholdsvis den 21. og 22. letebrønnen i utvinningstillatelse 120.

Brønn 34/8-13 A ble boret ned til et vertikalt dyp på 3108 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Statfjordformasjonen i nedre jura. Brønn 34/8-13 S ble boret til et vertikalt dyp på 3258 meter under havoverflaten og avsluttet i Hegregruppen i trias. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 34/8-13 A og 34/8-13 S ble boret på 381 meters havdyp av boreinnretningen Scarabeo 5 som flyttes til utvinningstillatelse 199 i Norskehavet for å bore utvinningsbrønn på Kristinfeltet, der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utviningstillatelse 120

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


kart

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).