34/8-13 A og 34/8-13 S

23.06.2009 Pressemelding 40/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 120, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 34/8-13 A og 34/8-13 S. Brønnene, som påviste olje, er boret øst for Visundfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnene var å påvise petroleum i Brentgruppen i midtre jura bergarter. Brønn 34/8-13 A påviste en 15 meter oljekolonne i sandsteiner i øvre jura, mens den underliggende Brentgruppen i midtre jura var vannfylt.

Brønn 34/8-13 S ble deretter boret 2,7 km sørøst for 34/8-13 A, og påtraff en oljekolonne på 20 meter i Brentgruppen.

Det er sannsynligvis kommunikasjon mellom oljesonene i de to brønnene, og i begge er det blitt utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Størrelsen på funnet er mellom 0,9 og 2,0 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Visundfeltet.

Brønnene er henholdsvis den 21. og 22. letebrønnen i utvinningstillatelse 120.

Brønn 34/8-13 A ble boret ned til et vertikalt dyp på 3108 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Statfjordformasjonen i nedre jura. Brønn 34/8-13 S ble boret til et vertikalt dyp på 3258 meter under havoverflaten og avsluttet i Hegregruppen i trias. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 34/8-13 A og 34/8-13 S ble boret på 381 meters havdyp av boreinnretningen Scarabeo 5 som flyttes til utvinningstillatelse 199 i Norskehavet for å bore utvinningsbrønn på Kristinfeltet, der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utviningstillatelse 120

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


kart

Oppdatert: 04.09.2009