35/12-2

08.07.2009 Pressemelding 44/2009: Wintershall Norge ASA, operatør i utvinningstillatelse 378, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/12-2. Brønnen, som påviste olje og gass, er boret i Nordsjøen 10 kilometer nordøst for Framfeltet og 85 kilometer sørvest for Florø.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Sognefjord- og Fensfjordformasjonen i øvre jura bergarter og i Brentgruppen i midtre jura bergarter.

Brønnen påviste olje og gass i Sognefjordformasjonen og olje i Brentgruppen. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge reservoarsonene.

Størrelsen på funnene i de to reservoarene er til sammen anslått til mellom 6 og 30 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.
Brønn 35/12-2 ble boret til et vertikalt dyp på 2512 m under havoverflaten og ble avsluttet i Rannochformasjonen i midtre jura. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret på 360 meters vanndyp av boreinnretningen Songa Delta. Den flyttes nå til utvinningstillatelse 380 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/2-4 der Det norske oljeselskap er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 378Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

kart

 

Oppdatert: 04.09.2009