35/2-2

23.07.2009 Pressemelding 48/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 318, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn på gassfunnet 35/2-1 ”Peon”. I 2005 gjorde Norsk Hydro Produksjon AS funnet i pleistocen reservoarbergarter (Naustformasjonen i kvartær). Funnet ligger 90 kilometer vest for Florø og 60 kilometer nordvest for Gjøafeltet og i nordlige del av Nordsjøen.

Formålet med brønnen var å teste forekomstens produksjonsegenskaper samt å undersøke brønnkonseptet før en eventuell utbygging. Brønnen påtraff toppen av reservoaret og gass/vann-kontakten som forventet. Ifølge operatørens anslag, er størrelsen på funnet trolig innenfor et usikkerhetsspenn på 15-30 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Brønnen viste at det er mulig å bore og produsere gass i det som er et rekordgrunt reservoar på norsk kontinentalsokkel, reservoaret ligger bare 581 meter under havoverflaten og 209 meter under havbunnen. En vellykket formasjonstest er gjennomført. Maksimum produksjonsrate var på 1,03 millioner Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 104/64 tommers dyseåpning. Dette representerer trolig starten på leting for utvikling av grunn gass på norsk sokkel.

Brønn 35/2-2 er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 318. Tillatelsen ble tildelt i 18. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2004. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 640 meter, og ble avsluttet i Naustformasjonen i pliocen. Havdypet er 372 meter. Brønnen blir plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Winner.  Den skal nå til utvinningstillatelse 104, nær feltet Oseberg Sør i Nordsjøen, for å bore undersøkelsesbrønn 30/9-23 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 318

 

 
kartKontakt i Oljedirektoratet

Dag Helliksen, tel 51 87 61 79

Oppdatert: 04.09.2009