35/2-2

23.07.2009 Pressemelding 48/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 318, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn på gassfunnet 35/2-1 ”Peon”. I 2005 gjorde Norsk Hydro Produksjon AS funnet i pleistocen reservoarbergarter (Naustformasjonen i kvartær). Funnet ligger 90 kilometer vest for Florø og 60 kilometer nordvest for Gjøafeltet og i nordlige del av Nordsjøen.

Formålet med brønnen var å teste forekomstens produksjonsegenskaper samt å undersøke brønnkonseptet før en eventuell utbygging. Brønnen påtraff toppen av reservoaret og gass/vann-kontakten som forventet. Ifølge operatørens anslag, er størrelsen på funnet trolig innenfor et usikkerhetsspenn på 15-30 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Brønnen viste at det er mulig å bore og produsere gass i det som er et rekordgrunt reservoar på norsk kontinentalsokkel, reservoaret ligger bare 581 meter under havoverflaten og 209 meter under havbunnen. En vellykket formasjonstest er gjennomført. Maksimum produksjonsrate var på 1,03 millioner Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 104/64 tommers dyseåpning. Dette representerer trolig starten på leting for utvikling av grunn gass på norsk sokkel.

Brønn 35/2-2 er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 318. Tillatelsen ble tildelt i 18. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2004. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 640 meter, og ble avsluttet i Naustformasjonen i pliocen. Havdypet er 372 meter. Brønnen blir plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Winner.  Den skal nå til utvinningstillatelse 104, nær feltet Oseberg Sør i Nordsjøen, for å bore undersøkelsesbrønn 30/9-23 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 318

 

 
kartKontakt i Oljedirektoratet

Dag Helliksen, tel 51 87 61 79

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.