35/2-2

23.07.2009 Pressemelding 48/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 318, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn på gassfunnet 35/2-1 ”Peon”. I 2005 gjorde Norsk Hydro Produksjon AS funnet i pleistocen reservoarbergarter (Naustformasjonen i kvartær). Funnet ligger 90 kilometer vest for Florø og 60 kilometer nordvest for Gjøafeltet og i nordlige del av Nordsjøen.

Formålet med brønnen var å teste forekomstens produksjonsegenskaper samt å undersøke brønnkonseptet før en eventuell utbygging. Brønnen påtraff toppen av reservoaret og gass/vann-kontakten som forventet. Ifølge operatørens anslag, er størrelsen på funnet trolig innenfor et usikkerhetsspenn på 15-30 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Brønnen viste at det er mulig å bore og produsere gass i det som er et rekordgrunt reservoar på norsk kontinentalsokkel, reservoaret ligger bare 581 meter under havoverflaten og 209 meter under havbunnen. En vellykket formasjonstest er gjennomført. Maksimum produksjonsrate var på 1,03 millioner Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 104/64 tommers dyseåpning. Dette representerer trolig starten på leting for utvikling av grunn gass på norsk sokkel.

Brønn 35/2-2 er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 318. Tillatelsen ble tildelt i 18. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2004. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 640 meter, og ble avsluttet i Naustformasjonen i pliocen. Havdypet er 372 meter. Brønnen blir plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Winner.  Den skal nå til utvinningstillatelse 104, nær feltet Oseberg Sør i Nordsjøen, for å bore undersøkelsesbrønn 30/9-23 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 318

 

 
kartKontakt i Oljedirektoratet

Dag Helliksen, tel 51 87 61 79

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.