35/3-7 S

18.09.2009 VNG Norge (Operations) AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/3-7 S i den nordøstlige delen av Nordsjøen.

Brønnen, som påviste gass, er boret om lag 50 kilometer nord for Gjøafeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig kritt alder.

Brønnen påviste gass i Agatformasjonen i nedre kritt. Foreløpige beregninger viser at størrelsen på funnet i 35/3-7 S sammen med tidligere påviste gassfunn i tillatelsen (35/3-2 og 35/3-4 som til sammen kalles Agat, som ble påvist i 1980), er mellom tre og åtte milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass.

Sett sammen med 35/3-2 Agat-funnet, anser rettighetshaverne funnet i 35/3-7 S som interessant, og funnet blir vurdert for framtidig utbygging.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 270, og er den første brønnen boret av VNG Norge (Operations) AS på norsk sokkel. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000 (NST 2000).

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3945 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åsgardformasjonen i nedre kritt. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/3-7 S ble boret på 257 meters havdyp av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 027D i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/8-17 der ExxonMobil Exploration & Production Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart over området

Last ned: Kart.pdf

 

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.