35/3-7 S

18.09.2009 VNG Norge (Operations) AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/3-7 S i den nordøstlige delen av Nordsjøen.

Brønnen, som påviste gass, er boret om lag 50 kilometer nord for Gjøafeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig kritt alder.

Brønnen påviste gass i Agatformasjonen i nedre kritt. Foreløpige beregninger viser at størrelsen på funnet i 35/3-7 S sammen med tidligere påviste gassfunn i tillatelsen (35/3-2 og 35/3-4 som til sammen kalles Agat, som ble påvist i 1980), er mellom tre og åtte milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass.

Sett sammen med 35/3-2 Agat-funnet, anser rettighetshaverne funnet i 35/3-7 S som interessant, og funnet blir vurdert for framtidig utbygging.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 270, og er den første brønnen boret av VNG Norge (Operations) AS på norsk sokkel. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000 (NST 2000).

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3945 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åsgardformasjonen i nedre kritt. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/3-7 S ble boret på 257 meters havdyp av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 027D i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/8-17 der ExxonMobil Exploration & Production Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart over området

Last ned: Kart.pdf

 

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.