35/3-7 S

18.09.2009 VNG Norge (Operations) AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/3-7 S i den nordøstlige delen av Nordsjøen.

Brønnen, som påviste gass, er boret om lag 50 kilometer nord for Gjøafeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig kritt alder.

Brønnen påviste gass i Agatformasjonen i nedre kritt. Foreløpige beregninger viser at størrelsen på funnet i 35/3-7 S sammen med tidligere påviste gassfunn i tillatelsen (35/3-2 og 35/3-4 som til sammen kalles Agat, som ble påvist i 1980), er mellom tre og åtte milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass.

Sett sammen med 35/3-2 Agat-funnet, anser rettighetshaverne funnet i 35/3-7 S som interessant, og funnet blir vurdert for framtidig utbygging.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 270, og er den første brønnen boret av VNG Norge (Operations) AS på norsk sokkel. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000 (NST 2000).

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3945 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åsgardformasjonen i nedre kritt. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/3-7 S ble boret på 257 meters havdyp av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 027D i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/8-17 der ExxonMobil Exploration & Production Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart over området

Last ned: Kart.pdf

 

Oppdatert: 11.12.2009

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.