35/3-7 S

18.09.2009 VNG Norge (Operations) AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/3-7 S i den nordøstlige delen av Nordsjøen.

Brønnen, som påviste gass, er boret om lag 50 kilometer nord for Gjøafeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig kritt alder.

Brønnen påviste gass i Agatformasjonen i nedre kritt. Foreløpige beregninger viser at størrelsen på funnet i 35/3-7 S sammen med tidligere påviste gassfunn i tillatelsen (35/3-2 og 35/3-4 som til sammen kalles Agat, som ble påvist i 1980), er mellom tre og åtte milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass.

Sett sammen med 35/3-2 Agat-funnet, anser rettighetshaverne funnet i 35/3-7 S som interessant, og funnet blir vurdert for framtidig utbygging.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 270, og er den første brønnen boret av VNG Norge (Operations) AS på norsk sokkel. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000 (NST 2000).

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3945 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åsgardformasjonen i nedre kritt. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/3-7 S ble boret på 257 meters havdyp av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 027D i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/8-17 der ExxonMobil Exploration & Production Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart over området

Last ned: Kart.pdf

 

Oppdatert: 11.12.2009