35/6-2 S

31.03.2009 Pressemelding 18/2009 StatoilHydro Petroleum AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/6-2 S. Brønnen, som er tørr, er lokalisert 18 kilometer nord for Gjøafeltet i Nordsjøen og 60 kilometer vest for Florø.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre og nedre kritt sandstein. Det ble påtruffet sandsteiner med liten mektighet og god reservoarkvalitet i øvre kritt og sandsteiner av betydelig mektighet med dårlig til moderat reservoarkvalitet i nedre kritt.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 376. Brønn 35/6-1 S ble oppgitt på grunn av tekniske problemer etter boring til 600 meters dyp. Boringen ble umiddelbart gjenopptatt med brønn 35/6-2 S.

Tillatelsen ble tildelt i TFO i 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3561 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av antatt tidlig kritt alder. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/6-2 S ble boret av Ocean Vanguard på 344 meters havdyp. Boreinnretingen flyttes til utvinningstillatelse 312 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/6-7 S der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 376

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.