35/6-2 S

31.03.2009 Pressemelding 18/2009 StatoilHydro Petroleum AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/6-2 S. Brønnen, som er tørr, er lokalisert 18 kilometer nord for Gjøafeltet i Nordsjøen og 60 kilometer vest for Florø.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre og nedre kritt sandstein. Det ble påtruffet sandsteiner med liten mektighet og god reservoarkvalitet i øvre kritt og sandsteiner av betydelig mektighet med dårlig til moderat reservoarkvalitet i nedre kritt.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 376. Brønn 35/6-1 S ble oppgitt på grunn av tekniske problemer etter boring til 600 meters dyp. Boringen ble umiddelbart gjenopptatt med brønn 35/6-2 S.

Tillatelsen ble tildelt i TFO i 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3561 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av antatt tidlig kritt alder. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/6-2 S ble boret av Ocean Vanguard på 344 meters havdyp. Boreinnretingen flyttes til utvinningstillatelse 312 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/6-7 S der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 376

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009