35/6-2 S

31.03.2009 Pressemelding 18/2009 StatoilHydro Petroleum AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/6-2 S. Brønnen, som er tørr, er lokalisert 18 kilometer nord for Gjøafeltet i Nordsjøen og 60 kilometer vest for Florø.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre og nedre kritt sandstein. Det ble påtruffet sandsteiner med liten mektighet og god reservoarkvalitet i øvre kritt og sandsteiner av betydelig mektighet med dårlig til moderat reservoarkvalitet i nedre kritt.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 376. Brønn 35/6-1 S ble oppgitt på grunn av tekniske problemer etter boring til 600 meters dyp. Boringen ble umiddelbart gjenopptatt med brønn 35/6-2 S.

Tillatelsen ble tildelt i TFO i 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3561 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av antatt tidlig kritt alder. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/6-2 S ble boret av Ocean Vanguard på 344 meters havdyp. Boreinnretingen flyttes til utvinningstillatelse 312 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/6-7 S der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 376

 

kart

 

Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.