6305/5-3 S

30.10.2009 A/S Norske Shell, operatør på Ormen Langefeltet, har avsluttet boringen av avgrensingsbrønn 6305/5-3 S i utvinningstillatelse 209 (på vegne av rettighetshaverne til Ormen Langefeltet).

Ormen Lange ble påvist i 1997 og har vært i produksjon siden 2007. Reservoaret er i paleocen og øvre kritt reservoarbergarter (Egga reservoarenhet og Jorsalfareformasjonen). Feltet ligger på 800-1100 meters vanndyp i sørlig del av Norskehavet om lag 130 km nordvest for Kristiansund. Brønnen ble boret 6 km nordøst for hovedproduksjonsområdet på feltet.

Hensikten med brønn 6305/5-3 S i utvinningstillatelse 209 var å avgrense den nordlige utstrekningen av feltet. Brønnen påtraff reservoarbergarter med varierende kvalitet i både Egga reservoarenhet og Jorsalfare-formasjonen. Gass ble påtruffet i Egga, og det ble bekreftet at det er trykk-kommunikasjon med området det produseres gass fra. Foreløpige evalueringer viser at brønnen påviste gass-vann kontakt i Egga reservoarenhet. Gass-vannkontakten ble funnet grunnere enn i hoveddelen av feltet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Resultatet fra denne avgrensningsbrønnen inngår i et større tolkningsarbeid som skal gi et bedre ressursestimat for Ormen Langefeltet. Det er usikkert om det opprinnelige oppsidepotensialet kan realiseres. Deler av den fremtidige feltutbyggingen og den langsiktige produksjonsprofilen kan påvirkes av det nye estimatet.

Brønn 6305/5-3 S er den syvende letebrønnen som bores på Ormen Langefeltet.

Avgrensingsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2815 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kyrreformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 832 meter. Brønnen er midlertidig forlatt. Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Leiv Eiriksson, som nå skal utføre boreoperasjoner utenfor norsk sokkel.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart over området

Last ned: Kart.pdf
 

Oppdatert: 11.12.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.