6305/5-3 S

30.10.2009 A/S Norske Shell, operatør på Ormen Langefeltet, har avsluttet boringen av avgrensingsbrønn 6305/5-3 S i utvinningstillatelse 209 (på vegne av rettighetshaverne til Ormen Langefeltet).

Ormen Lange ble påvist i 1997 og har vært i produksjon siden 2007. Reservoaret er i paleocen og øvre kritt reservoarbergarter (Egga reservoarenhet og Jorsalfareformasjonen). Feltet ligger på 800-1100 meters vanndyp i sørlig del av Norskehavet om lag 130 km nordvest for Kristiansund. Brønnen ble boret 6 km nordøst for hovedproduksjonsområdet på feltet.

Hensikten med brønn 6305/5-3 S i utvinningstillatelse 209 var å avgrense den nordlige utstrekningen av feltet. Brønnen påtraff reservoarbergarter med varierende kvalitet i både Egga reservoarenhet og Jorsalfare-formasjonen. Gass ble påtruffet i Egga, og det ble bekreftet at det er trykk-kommunikasjon med området det produseres gass fra. Foreløpige evalueringer viser at brønnen påviste gass-vann kontakt i Egga reservoarenhet. Gass-vannkontakten ble funnet grunnere enn i hoveddelen av feltet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Resultatet fra denne avgrensningsbrønnen inngår i et større tolkningsarbeid som skal gi et bedre ressursestimat for Ormen Langefeltet. Det er usikkert om det opprinnelige oppsidepotensialet kan realiseres. Deler av den fremtidige feltutbyggingen og den langsiktige produksjonsprofilen kan påvirkes av det nye estimatet.

Brønn 6305/5-3 S er den syvende letebrønnen som bores på Ormen Langefeltet.

Avgrensingsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2815 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kyrreformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 832 meter. Brønnen er midlertidig forlatt. Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Leiv Eiriksson, som nå skal utføre boreoperasjoner utenfor norsk sokkel.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart over området

Last ned: Kart.pdf
 

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.