6305/5-3 S

30.10.2009 A/S Norske Shell, operatør på Ormen Langefeltet, har avsluttet boringen av avgrensingsbrønn 6305/5-3 S i utvinningstillatelse 209 (på vegne av rettighetshaverne til Ormen Langefeltet).

Ormen Lange ble påvist i 1997 og har vært i produksjon siden 2007. Reservoaret er i paleocen og øvre kritt reservoarbergarter (Egga reservoarenhet og Jorsalfareformasjonen). Feltet ligger på 800-1100 meters vanndyp i sørlig del av Norskehavet om lag 130 km nordvest for Kristiansund. Brønnen ble boret 6 km nordøst for hovedproduksjonsområdet på feltet.

Hensikten med brønn 6305/5-3 S i utvinningstillatelse 209 var å avgrense den nordlige utstrekningen av feltet. Brønnen påtraff reservoarbergarter med varierende kvalitet i både Egga reservoarenhet og Jorsalfare-formasjonen. Gass ble påtruffet i Egga, og det ble bekreftet at det er trykk-kommunikasjon med området det produseres gass fra. Foreløpige evalueringer viser at brønnen påviste gass-vann kontakt i Egga reservoarenhet. Gass-vannkontakten ble funnet grunnere enn i hoveddelen av feltet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Resultatet fra denne avgrensningsbrønnen inngår i et større tolkningsarbeid som skal gi et bedre ressursestimat for Ormen Langefeltet. Det er usikkert om det opprinnelige oppsidepotensialet kan realiseres. Deler av den fremtidige feltutbyggingen og den langsiktige produksjonsprofilen kan påvirkes av det nye estimatet.

Brønn 6305/5-3 S er den syvende letebrønnen som bores på Ormen Langefeltet.

Avgrensingsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2815 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kyrreformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 832 meter. Brønnen er midlertidig forlatt. Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Leiv Eiriksson, som nå skal utføre boreoperasjoner utenfor norsk sokkel.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart over området

Last ned: Kart.pdf
 

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.