6407/12-2

22.12.2009 GDF SUEZ E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 469, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/12-2. Brønnen, som er tørr, ligger om lag 10 kilometer sør for Draugen feltet og 130 kilometer nord for Kristiansund.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av eocen til paleocen alder.

Brønnen påtraff reservoarbergarter med mindre mektighet og dårligere kvalitet enn prognosert.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 469. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 1481 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av senkritt alder. Havdypet er 308 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/12-2 ble boret av boreinnretningen Aker Barents, som nå skal til utvinningstillatelse 460 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/1-11, der Det norske oljeselskap ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00


Kart over området
Last ned: Kart over området. pdf

Oppdatert: 22.12.2009