6407/2-4

24.08.2009 Pressemelding 54/2009: Det norske oljeselskap ASA, operatør av utvinningstillatelse 380, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/2-4. Brønnen, som var tørr, ble boret seks kilometer vest for gassfunnet 6507/11-1 Midgard i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura (Fangstgruppen). I den tørre brønnen ble det påtruffet reservoarbergarter med forventet mektighet og god reservoarkvalitet.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 380. Tillatelsen ble tildelt 6. Januar i 2006  (TFO 2005). 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2972 meter under havflaten, og ble avsluttet i Ileformasjonen i midtre jura. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/2-4 ble boret av boreinnretningen Songa Delta på 269 meters havdyp. Innretningen flyttes til utvinningstillatelse 483 S i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6609/10-2 der Det norske oljeselskap ASA er operatør. 

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, telefon  51 87 61 00

 

 

 kart

Oppdatert: 04.09.2009