6407/2-5 S

07.09.2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 074, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/2-5 S.

Brønnen, som påviste gass og olje, ligger 10 kilometer sør for Midgard-forekomsten på Åsgardfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise gass i midtre jura reservoarbergarter (Garn- og Ileformasjonen). Brønnen påviste gass i Garnformasjonen og olje i Ileformasjonen. Foreløpige beregninger viser at størrelsen på funnet er 1-2 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass og 2-5 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vurderer utbyggingsløsninger for å produsere funnet mot eksisterende infrastruktur på Åsgardfeltet.

Brønnen er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 074, tildelt 23 april 1982. I 5. Konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3289 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen nedre jura reservoarbergarter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/2-5S ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard på 250 meters havdyp. Innretningen flyttes til utvinningstillatelse 442 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/2-17 der StatoilHydro er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart over området

Last ned: Kart.pdf

 

Oppdatert: 11.12.2009