6407/2-5 S

07.09.2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 074, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/2-5 S.

Brønnen, som påviste gass og olje, ligger 10 kilometer sør for Midgard-forekomsten på Åsgardfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise gass i midtre jura reservoarbergarter (Garn- og Ileformasjonen). Brønnen påviste gass i Garnformasjonen og olje i Ileformasjonen. Foreløpige beregninger viser at størrelsen på funnet er 1-2 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass og 2-5 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vurderer utbyggingsløsninger for å produsere funnet mot eksisterende infrastruktur på Åsgardfeltet.

Brønnen er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 074, tildelt 23 april 1982. I 5. Konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3289 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen nedre jura reservoarbergarter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/2-5S ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard på 250 meters havdyp. Innretningen flyttes til utvinningstillatelse 442 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/2-17 der StatoilHydro er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart over området

Last ned: Kart.pdf

 

Oppdatert: 11.12.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.