6407/6-7 S

28.05.2009 Pressemelding 30/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 312, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/6-7 S. Brønnen, som påviste gass, ligger sju kilometer sør for Mikkelfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise gass i midtre jura, og dette ble påvist i brønnen. Foreløpige beregninger viser at størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 1 milliard standard kubikkmeter gass. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vurderer å produsere funnet mot Åsgardfeltet sammen med gassfunnet 6407/6-6 som ble gjort i samme tillatelse i 2008.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 312. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3162 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter fra tidligjura. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/6-7 S ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard på 247 meters havdyp. Innretningen flyttes til utvinningstillatelse 159 D i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/3-7 der StatoilHydro er operatør.

 


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

 kart


 

Oppdatert: 23.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.