6407/6-7 S

28.05.2009 Pressemelding 30/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 312, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/6-7 S. Brønnen, som påviste gass, ligger sju kilometer sør for Mikkelfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise gass i midtre jura, og dette ble påvist i brønnen. Foreløpige beregninger viser at størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 1 milliard standard kubikkmeter gass. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vurderer å produsere funnet mot Åsgardfeltet sammen med gassfunnet 6407/6-6 som ble gjort i samme tillatelse i 2008.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 312. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3162 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter fra tidligjura. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/6-7 S ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard på 247 meters havdyp. Innretningen flyttes til utvinningstillatelse 159 D i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/3-7 der StatoilHydro er operatør.

 


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

 kart


 

Oppdatert: 04.09.2009