6407/6-7 S

28.05.2009 Pressemelding 30/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 312, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/6-7 S. Brønnen, som påviste gass, ligger sju kilometer sør for Mikkelfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise gass i midtre jura, og dette ble påvist i brønnen. Foreløpige beregninger viser at størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 1 milliard standard kubikkmeter gass. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vurderer å produsere funnet mot Åsgardfeltet sammen med gassfunnet 6407/6-6 som ble gjort i samme tillatelse i 2008.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 312. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3162 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter fra tidligjura. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/6-7 S ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard på 247 meters havdyp. Innretningen flyttes til utvinningstillatelse 159 D i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/3-7 der StatoilHydro er operatør.

 


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

 kart


 

Oppdatert: 23.03.2022

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.