6407/8-5 S og 6407/8-5 A

11.06.2009 Pressemelding 33/2009: StatoilHydro Petroleum AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/8-5 S og avgrensningsbrønn 6407/8-5 A. Brønnene, som gav positivt resultat, ligger 20 kilometer nordøst for Njordfeltet og 10 kilometer vest for Draugenfeltet i Norskehavet.

Hensikten med undersøkelsesbrønnen var å påvise petroleum i jura reservoarbergarter. Undersøkelsesbrønn 6407/8-5 S påviste olje i nedre jura reservoarbergarter.

Brønn 6407/8-5 A ble boret som sidesteg for å avgrense funnet og bekreftet oljekolonnen i nedre jura reservoarbergarter. I tillegg ble det i sidesteget påviste olje i midtre jura reservoarbergarter.

Størrelsen på funnet er mellom tre og fem millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje. Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetakning. Rettighetshaverne vil evaluere funnstørrelsen nærmere før en utbyggingsløsning vurderes.

Dette er den tredje og fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 348.
6407/8-5 S ble boret til et vertikalt dyp av 2347 meter under havflaten og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. 6407/8-5 A ble boret til et vertikalt dyp av 2123 meter i Tiljeformasjonen i nedre jura. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret på 247 meters havdyp av boreinnretningen West Alpha, som flyttes til utvinningstillatelse 407 i Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 17/12-4 der BG Norge AS er operatør.


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


kart

Oppdatert: 04.09.2009