6506/12-12 S og 6506/12-12 A

02.09.2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 094, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 6506/12-12 S og 6506/12-12 A i den nordøstlige delen av gass-/kondensatfunnet 6506/12-1 Smørbukk, som er en del av Åsgardfeltet i Norskehavet.

Funnbrønnen 6506/12-1 Smørbukk påviste gass/kondensat i 1985 i midtre - nedre jura reservoarbergarter (Fangst- og Båtgruppen). Funnet har vært i produksjon siden mai 1999. Kartet nedenfor viser avgrensningsbrønnenes posisjon.

Primært letemål for brønnene 6506/12-12 S og 6506/12-12 A var å avgrense mulige tilleggsressurser til gass-/kondensatfunnet 6506/12-1 Smørbukk. Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre kritt reservoarbergarter (Lange- og Lysingformasjonen). Brønnene påtraff gass/kondensat/olje i Fangst- og Båtgruppen og petroleum i Lange- og Lysingformasjonen.

Avgrensningsbrønnene viser at størrelsen på funnet i Fangst - og Båtgruppen trolig er innenfor usikkerhetsspennet 2 - 4 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Gass/væskeforholdet varierer fra 400-2000 Sm3/Sm3. Segmentet vil bli vurdert utbygd mot Åsgard B. Størrelsen på funnet i Lange- og Lysingformasjonen er uavklart, men det er trolig for lite til at det er aktuelt for utbygging nå.

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønn 6505/12-12 A. Brønnene er 14. og 15. letebrønn i utvinningstillatelse 094. Tillatelsen ble tildelt 9. mars 1984 i den 3. konsesjonsrunden på norsk sokkel.
 
Avgrensningsbrønnene 6506/12-12 S og 6506/12-12 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 4906 meter og 4888 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 301 meter. Brønnen 6506/12-12 S er plugget og forlatt, mens brønnen 6506/12-12 A er klargjort som produsent med tanke på framtidig produksjon.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Leader, som skal til utvinningstillatelse 079 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 30/9-24 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


 

Kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 11.12.2009