6506/12-12 S og 6506/12-12 A

02.09.2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 094, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 6506/12-12 S og 6506/12-12 A i den nordøstlige delen av gass-/kondensatfunnet 6506/12-1 Smørbukk, som er en del av Åsgardfeltet i Norskehavet.

Funnbrønnen 6506/12-1 Smørbukk påviste gass/kondensat i 1985 i midtre - nedre jura reservoarbergarter (Fangst- og Båtgruppen). Funnet har vært i produksjon siden mai 1999. Kartet nedenfor viser avgrensningsbrønnenes posisjon.

Primært letemål for brønnene 6506/12-12 S og 6506/12-12 A var å avgrense mulige tilleggsressurser til gass-/kondensatfunnet 6506/12-1 Smørbukk. Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre kritt reservoarbergarter (Lange- og Lysingformasjonen). Brønnene påtraff gass/kondensat/olje i Fangst- og Båtgruppen og petroleum i Lange- og Lysingformasjonen.

Avgrensningsbrønnene viser at størrelsen på funnet i Fangst - og Båtgruppen trolig er innenfor usikkerhetsspennet 2 - 4 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Gass/væskeforholdet varierer fra 400-2000 Sm3/Sm3. Segmentet vil bli vurdert utbygd mot Åsgard B. Størrelsen på funnet i Lange- og Lysingformasjonen er uavklart, men det er trolig for lite til at det er aktuelt for utbygging nå.

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønn 6505/12-12 A. Brønnene er 14. og 15. letebrønn i utvinningstillatelse 094. Tillatelsen ble tildelt 9. mars 1984 i den 3. konsesjonsrunden på norsk sokkel.
 
Avgrensningsbrønnene 6506/12-12 S og 6506/12-12 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 4906 meter og 4888 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 301 meter. Brønnen 6506/12-12 S er plugget og forlatt, mens brønnen 6506/12-12 A er klargjort som produsent med tanke på framtidig produksjon.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Leader, som skal til utvinningstillatelse 079 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 30/9-24 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.

 

 

Kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 22.03.2022

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.