6506/12-12 S og 6506/12-12 A

02.09.2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 094, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 6506/12-12 S og 6506/12-12 A i den nordøstlige delen av gass-/kondensatfunnet 6506/12-1 Smørbukk, som er en del av Åsgardfeltet i Norskehavet.

Funnbrønnen 6506/12-1 Smørbukk påviste gass/kondensat i 1985 i midtre - nedre jura reservoarbergarter (Fangst- og Båtgruppen). Funnet har vært i produksjon siden mai 1999. Kartet nedenfor viser avgrensningsbrønnenes posisjon.

Primært letemål for brønnene 6506/12-12 S og 6506/12-12 A var å avgrense mulige tilleggsressurser til gass-/kondensatfunnet 6506/12-1 Smørbukk. Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre kritt reservoarbergarter (Lange- og Lysingformasjonen). Brønnene påtraff gass/kondensat/olje i Fangst- og Båtgruppen og petroleum i Lange- og Lysingformasjonen.

Avgrensningsbrønnene viser at størrelsen på funnet i Fangst - og Båtgruppen trolig er innenfor usikkerhetsspennet 2 - 4 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Gass/væskeforholdet varierer fra 400-2000 Sm3/Sm3. Segmentet vil bli vurdert utbygd mot Åsgard B. Størrelsen på funnet i Lange- og Lysingformasjonen er uavklart, men det er trolig for lite til at det er aktuelt for utbygging nå.

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønn 6505/12-12 A. Brønnene er 14. og 15. letebrønn i utvinningstillatelse 094. Tillatelsen ble tildelt 9. mars 1984 i den 3. konsesjonsrunden på norsk sokkel.
 
Avgrensningsbrønnene 6506/12-12 S og 6506/12-12 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 4906 meter og 4888 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 301 meter. Brønnen 6506/12-12 S er plugget og forlatt, mens brønnen 6506/12-12 A er klargjort som produsent med tanke på framtidig produksjon.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Leader, som skal til utvinningstillatelse 079 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 30/9-24 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


 

Kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 11.12.2009

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.