6506/12-12 S og 6506/12-12 A

02.09.2009 StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 094, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 6506/12-12 S og 6506/12-12 A i den nordøstlige delen av gass-/kondensatfunnet 6506/12-1 Smørbukk, som er en del av Åsgardfeltet i Norskehavet.

Funnbrønnen 6506/12-1 Smørbukk påviste gass/kondensat i 1985 i midtre - nedre jura reservoarbergarter (Fangst- og Båtgruppen). Funnet har vært i produksjon siden mai 1999. Kartet nedenfor viser avgrensningsbrønnenes posisjon.

Primært letemål for brønnene 6506/12-12 S og 6506/12-12 A var å avgrense mulige tilleggsressurser til gass-/kondensatfunnet 6506/12-1 Smørbukk. Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre kritt reservoarbergarter (Lange- og Lysingformasjonen). Brønnene påtraff gass/kondensat/olje i Fangst- og Båtgruppen og petroleum i Lange- og Lysingformasjonen.

Avgrensningsbrønnene viser at størrelsen på funnet i Fangst - og Båtgruppen trolig er innenfor usikkerhetsspennet 2 - 4 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Gass/væskeforholdet varierer fra 400-2000 Sm3/Sm3. Segmentet vil bli vurdert utbygd mot Åsgard B. Størrelsen på funnet i Lange- og Lysingformasjonen er uavklart, men det er trolig for lite til at det er aktuelt for utbygging nå.

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønn 6505/12-12 A. Brønnene er 14. og 15. letebrønn i utvinningstillatelse 094. Tillatelsen ble tildelt 9. mars 1984 i den 3. konsesjonsrunden på norsk sokkel.
 
Avgrensningsbrønnene 6506/12-12 S og 6506/12-12 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 4906 meter og 4888 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 301 meter. Brønnen 6506/12-12 S er plugget og forlatt, mens brønnen 6506/12-12 A er klargjort som produsent med tanke på framtidig produksjon.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Leader, som skal til utvinningstillatelse 079 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 30/9-24 der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.

 

 

Kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 22.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.