6506/9-1

17.09.2009 Total E&P Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 211 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6506/9-1 på gassfunnet 6506/6-1 (”Victoria”).

Funnet ble påvist i 2000 i nedre til midtre jura reservoarbergarter, og ligger om lag 22 kilometer nordvest av Heidrunfeltet. Størrelsen på gassfunnet før boring av avgrensningsbrønnen var anslått til 89 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Hensikten med brønn 6506/9-1 var å avgrense funnet 6506/6-1. Brønnen påtraff gass i nedre til midtre jura reservoarbergarter (Tilje- og Ileformasjonen) og nærmere avgrensing av funnet ble gjort under utfordrende reservoarforhold med høyt trykk og høy temperatur.

Brønnen bekrefter at 6506/6-1 Victoria er et komplisert funn. Det er derfor betydelig usikkerhet knyttet til størrelsen på funnet, og foreløpige estimat indikerer at funnet kan være innenfor usikkerhetsspennet 20 – 60 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Grundig evaluering av innsamlede data er nødvendig for å få en bedre forståelse av ressurspotensialet. Resultatene herfra vil danne grunnlaget for den videre aktiviteten i utvinningstillatelsene 211 og 211 B.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetakning. Datainnsamlingen omfatter om lag 230 meter med kjernemateriale. En vellykket formasjonstest er gjennomført. Maksimum produksjonsrate var på 180 000 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 16/64 tommers dyseåpning. Gassen inneholder nær 90 prosent metan og 10 prosent karbondioksid.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 211 B. Tillatelsen ble tildelt 16.2.2007 (TFO 2006) som tilleggsareal til utvinningstillatelse 211 (tildelt i 15. konsesjonsrunde). Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 5664 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 416 meter. Brønnen er plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Phoenix, som skal til utvinningstillatelse 043 i Nordsjøen for å bore utvinningsbrønn med letemål 30/4-D-1 AH der Total E&P Norge er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00Kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.