6506/9-1

17.09.2009 Total E&P Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 211 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6506/9-1 på gassfunnet 6506/6-1 (”Victoria”).

Funnet ble påvist i 2000 i nedre til midtre jura reservoarbergarter, og ligger om lag 22 kilometer nordvest av Heidrunfeltet. Størrelsen på gassfunnet før boring av avgrensningsbrønnen var anslått til 89 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Hensikten med brønn 6506/9-1 var å avgrense funnet 6506/6-1. Brønnen påtraff gass i nedre til midtre jura reservoarbergarter (Tilje- og Ileformasjonen) og nærmere avgrensing av funnet ble gjort under utfordrende reservoarforhold med høyt trykk og høy temperatur.

Brønnen bekrefter at 6506/6-1 Victoria er et komplisert funn. Det er derfor betydelig usikkerhet knyttet til størrelsen på funnet, og foreløpige estimat indikerer at funnet kan være innenfor usikkerhetsspennet 20 – 60 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Grundig evaluering av innsamlede data er nødvendig for å få en bedre forståelse av ressurspotensialet. Resultatene herfra vil danne grunnlaget for den videre aktiviteten i utvinningstillatelsene 211 og 211 B.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetakning. Datainnsamlingen omfatter om lag 230 meter med kjernemateriale. En vellykket formasjonstest er gjennomført. Maksimum produksjonsrate var på 180 000 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 16/64 tommers dyseåpning. Gassen inneholder nær 90 prosent metan og 10 prosent karbondioksid.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 211 B. Tillatelsen ble tildelt 16.2.2007 (TFO 2006) som tilleggsareal til utvinningstillatelse 211 (tildelt i 15. konsesjonsrunde). Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 5664 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 416 meter. Brønnen er plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Phoenix, som skal til utvinningstillatelse 043 i Nordsjøen for å bore utvinningsbrønn med letemål 30/4-D-1 AH der Total E&P Norge er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00Kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 11.12.2009