6506/9-1

17.09.2009 Total E&P Norge AS, operatør av utvinningstillatelse 211 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6506/9-1 på gassfunnet 6506/6-1 (”Victoria”).

Funnet ble påvist i 2000 i nedre til midtre jura reservoarbergarter, og ligger om lag 22 kilometer nordvest av Heidrunfeltet. Størrelsen på gassfunnet før boring av avgrensningsbrønnen var anslått til 89 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Hensikten med brønn 6506/9-1 var å avgrense funnet 6506/6-1. Brønnen påtraff gass i nedre til midtre jura reservoarbergarter (Tilje- og Ileformasjonen) og nærmere avgrensing av funnet ble gjort under utfordrende reservoarforhold med høyt trykk og høy temperatur.

Brønnen bekrefter at 6506/6-1 Victoria er et komplisert funn. Det er derfor betydelig usikkerhet knyttet til størrelsen på funnet, og foreløpige estimat indikerer at funnet kan være innenfor usikkerhetsspennet 20 – 60 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Grundig evaluering av innsamlede data er nødvendig for å få en bedre forståelse av ressurspotensialet. Resultatene herfra vil danne grunnlaget for den videre aktiviteten i utvinningstillatelsene 211 og 211 B.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetakning. Datainnsamlingen omfatter om lag 230 meter med kjernemateriale. En vellykket formasjonstest er gjennomført. Maksimum produksjonsrate var på 180 000 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 16/64 tommers dyseåpning. Gassen inneholder nær 90 prosent metan og 10 prosent karbondioksid.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 211 B. Tillatelsen ble tildelt 16.2.2007 (TFO 2006) som tilleggsareal til utvinningstillatelse 211 (tildelt i 15. konsesjonsrunde). Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 5664 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 416 meter. Brønnen er plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Phoenix, som skal til utvinningstillatelse 043 i Nordsjøen for å bore utvinningsbrønn med letemål 30/4-D-1 AH der Total E&P Norge er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00Kart over området

Last ned: Kart.pdf

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.