6507/3-6

26.06.2009 Pressemelding 42/2009: Det norske oljeselskap ASA, operatør av utvinningstillatelse 383, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-6. Brønnen, som er tørr, ble boret 27 kilometer sør for Nornefeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter. Brønnen er tørr.

Det ble påtruffet bergarter med betydelig mektighet og tilfredsstillende reservoarkvalitet i Tiljeformasjonen fra tidligjura.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp 1650 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter fra tidligjura (Åreformasjonen). Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 383. Tillatelsen ble tildelt i januar 2006 som en del av Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2005 (TFO 2005). 

Brønn 6507/3-6 ble boret på 377 meters havdyp av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 270 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/3-7 der selskap VNG Norge (Operations) AS er operatør.


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

kart

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).