6507/3-6

26.06.2009 Pressemelding 42/2009: Det norske oljeselskap ASA, operatør av utvinningstillatelse 383, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-6. Brønnen, som er tørr, ble boret 27 kilometer sør for Nornefeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter. Brønnen er tørr.

Det ble påtruffet bergarter med betydelig mektighet og tilfredsstillende reservoarkvalitet i Tiljeformasjonen fra tidligjura.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp 1650 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter fra tidligjura (Åreformasjonen). Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 383. Tillatelsen ble tildelt i januar 2006 som en del av Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2005 (TFO 2005). 

Brønn 6507/3-6 ble boret på 377 meters havdyp av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 270 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/3-7 der selskap VNG Norge (Operations) AS er operatør.


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

kart

Oppdatert: 04.09.2009