6507/3-7

17.07.2009 Pressemelding 46/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 159 D, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-7. Brønnen påviste gass. Funnet er gjort to kilometer nordvest for gassfunnet 6507/3-3 Idun og omtrent ti kilometer nord for olje-/gassfunnet 6507/5-1 Skarv.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Fangst- og Båtgruppen i midtre og nedre jura reservoarbergarter. Brønnen påviste gass i Fangstgruppen. Den underliggende Båtgruppen var vannfylt.

Størrelsen på funnet er foreløpig anslått til å være mellom 0,6 og 3 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Det er potensial for tilleggsvolumer til de påviste gassvolumene og ytterligere avgrensning av funnet vil bli vurdert. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Skarv.

6507/3-7 er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 159 D. Utvinningstillatelse 159 D ble i 2008 fradelt fra utvinningstillatelse 159, som ble tildelt i konsesjonsrunde 12 B i 1989.

Brønnen ble boret til et totalt vertikalt dyp på 3833 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 377 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/3-7 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 074 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/2-5 S der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 159 D
 


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


 
kart

Oppdatert: 04.09.2009