6507/3-7

17.07.2009 Pressemelding 46/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 159 D, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-7. Brønnen påviste gass. Funnet er gjort to kilometer nordvest for gassfunnet 6507/3-3 Idun og omtrent ti kilometer nord for olje-/gassfunnet 6507/5-1 Skarv.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Fangst- og Båtgruppen i midtre og nedre jura reservoarbergarter. Brønnen påviste gass i Fangstgruppen. Den underliggende Båtgruppen var vannfylt.

Størrelsen på funnet er foreløpig anslått til å være mellom 0,6 og 3 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Det er potensial for tilleggsvolumer til de påviste gassvolumene og ytterligere avgrensning av funnet vil bli vurdert. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Skarv.

6507/3-7 er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 159 D. Utvinningstillatelse 159 D ble i 2008 fradelt fra utvinningstillatelse 159, som ble tildelt i konsesjonsrunde 12 B i 1989.

Brønnen ble boret til et totalt vertikalt dyp på 3833 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 377 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/3-7 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 074 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/2-5 S der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 159 D
 


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


 
kart

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.