6507/3-7

17.07.2009 Pressemelding 46/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 159 D, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-7. Brønnen påviste gass. Funnet er gjort to kilometer nordvest for gassfunnet 6507/3-3 Idun og omtrent ti kilometer nord for olje-/gassfunnet 6507/5-1 Skarv.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Fangst- og Båtgruppen i midtre og nedre jura reservoarbergarter. Brønnen påviste gass i Fangstgruppen. Den underliggende Båtgruppen var vannfylt.

Størrelsen på funnet er foreløpig anslått til å være mellom 0,6 og 3 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Det er potensial for tilleggsvolumer til de påviste gassvolumene og ytterligere avgrensning av funnet vil bli vurdert. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Skarv.

6507/3-7 er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 159 D. Utvinningstillatelse 159 D ble i 2008 fradelt fra utvinningstillatelse 159, som ble tildelt i konsesjonsrunde 12 B i 1989.

Brønnen ble boret til et totalt vertikalt dyp på 3833 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 377 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/3-7 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 074 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/2-5 S der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 159 D
 


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


 
kart

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.