6507/3-7

17.07.2009 Pressemelding 46/2009: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 159 D, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-7. Brønnen påviste gass. Funnet er gjort to kilometer nordvest for gassfunnet 6507/3-3 Idun og omtrent ti kilometer nord for olje-/gassfunnet 6507/5-1 Skarv.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Fangst- og Båtgruppen i midtre og nedre jura reservoarbergarter. Brønnen påviste gass i Fangstgruppen. Den underliggende Båtgruppen var vannfylt.

Størrelsen på funnet er foreløpig anslått til å være mellom 0,6 og 3 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Det er potensial for tilleggsvolumer til de påviste gassvolumene og ytterligere avgrensning av funnet vil bli vurdert. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å produsere funnet mot Skarv.

6507/3-7 er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 159 D. Utvinningstillatelse 159 D ble i 2008 fradelt fra utvinningstillatelse 159, som ble tildelt i konsesjonsrunde 12 B i 1989.

Brønnen ble boret til et totalt vertikalt dyp på 3833 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 377 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/3-7 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 074 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/2-5 S der StatoilHydro Petroleum AS er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 159 D
 


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


 
kart

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).