6507/3-8

16.12.2009 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-8. Brønnen påviste gass. Funnet er gjort om lag to kilometer sørvest for Nornefeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Fangst- og Båtgruppen i midtre og nedre jura reservoarbergarter. Brønnen påviste en gasskolonne på 142 meter i Fangst- og Båtgruppen. 

Størrelsen på funnet er anslått til å være mellom 1,3 og 1,5 milliard standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Brønnen påtraff bergarter med forventet mektighet og god reservoarkvalitet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 159 B vil vurdere å produsere funnet mot Nornefeltet.

Dette er den andre brønnen i utvinningstillatelse 159 B. Utvinningstillatelse 159 B ble i 2004 fradelt fra utvinningstillatelse 159, som ble tildelt i konsesjonsrunde 12 B i 1989.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 2968 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Tiljeformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 378 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/3-8 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 057 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/4-12S der Statoil Petroleum AS er operatør. 


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

 Kart over området

Last ned: kart.pdf

Oppdatert: 10.03.2022

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.