6507/3-8

16.12.2009 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-8. Brønnen påviste gass. Funnet er gjort om lag to kilometer sørvest for Nornefeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Fangst- og Båtgruppen i midtre og nedre jura reservoarbergarter. Brønnen påviste en gasskolonne på 142 meter i Fangst- og Båtgruppen. 

Størrelsen på funnet er anslått til å være mellom 1,3 og 1,5 milliard standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Brønnen påtraff bergarter med forventet mektighet og god reservoarkvalitet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 159 B vil vurdere å produsere funnet mot Nornefeltet.

Dette er den andre brønnen i utvinningstillatelse 159 B. Utvinningstillatelse 159 B ble i 2004 fradelt fra utvinningstillatelse 159, som ble tildelt i konsesjonsrunde 12 B i 1989.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 2968 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Tiljeformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 378 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/3-8 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 057 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/4-12S der Statoil Petroleum AS er operatør. 


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

 Kart over området

Last ned: kart.pdf

Oppdatert: 16.12.2009