6507/3-8

16.12.2009 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-8. Brønnen påviste gass. Funnet er gjort om lag to kilometer sørvest for Nornefeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Fangst- og Båtgruppen i midtre og nedre jura reservoarbergarter. Brønnen påviste en gasskolonne på 142 meter i Fangst- og Båtgruppen. 

Størrelsen på funnet er anslått til å være mellom 1,3 og 1,5 milliard standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Brønnen påtraff bergarter med forventet mektighet og god reservoarkvalitet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 159 B vil vurdere å produsere funnet mot Nornefeltet.

Dette er den andre brønnen i utvinningstillatelse 159 B. Utvinningstillatelse 159 B ble i 2004 fradelt fra utvinningstillatelse 159, som ble tildelt i konsesjonsrunde 12 B i 1989.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 2968 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Tiljeformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 378 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/3-8 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 057 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/4-12S der Statoil Petroleum AS er operatør. 


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

 Kart over området

Last ned: kart.pdf

Oppdatert: 16.12.2009

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.