6603/12-1

19.06.2009 Pressemelding 39/2009: A/S Norske Shell, operatør i utvinningstillatelse 326, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6603/12-1. Brønnen påviste gass. Funnet er gjort 150 kilometer nordvest for gassfunnet 6506/6-1 (”Victoria”) i nordlige Norskehavet. Brønnen er boret på 1376 meters vanndyp, det største vanndyp hvor det er gjort funn på norsk sokkel til nå.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter i et prospekt kalt ”Gro”. Brønnen påtraff en 16 meter gasskolonne i øvre kritt, i et reservoar med varierende kvalitet.

Det er stor usikkerhet med hensyn til funnets størrelse. Foreløpige anslag er på mellom 10 og 100 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Videre avgrensningsboring må til for å avklare ressurspotensialet, inkludert muligheter for eventuelle tilleggsvolumer.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 326. Tillatelsen ble tildelt i 18. konsesjonsrunde i 2004. Brønnen er boret til et vertikalt dyp av 3805 meter under havflaten, og ble avsluttet i øvre kritt (trolig Springarformasjonen). Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6603/12-1 ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal bore utenfor norsk sokkel.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 326

 
Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

kart

 

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.