6603/12-1

19.06.2009 Pressemelding 39/2009: A/S Norske Shell, operatør i utvinningstillatelse 326, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6603/12-1. Brønnen påviste gass. Funnet er gjort 150 kilometer nordvest for gassfunnet 6506/6-1 (”Victoria”) i nordlige Norskehavet. Brønnen er boret på 1376 meters vanndyp, det største vanndyp hvor det er gjort funn på norsk sokkel til nå.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter i et prospekt kalt ”Gro”. Brønnen påtraff en 16 meter gasskolonne i øvre kritt, i et reservoar med varierende kvalitet.

Det er stor usikkerhet med hensyn til funnets størrelse. Foreløpige anslag er på mellom 10 og 100 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Videre avgrensningsboring må til for å avklare ressurspotensialet, inkludert muligheter for eventuelle tilleggsvolumer.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 326. Tillatelsen ble tildelt i 18. konsesjonsrunde i 2004. Brønnen er boret til et vertikalt dyp av 3805 meter under havflaten, og ble avsluttet i øvre kritt (trolig Springarformasjonen). Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6603/12-1 ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal bore utenfor norsk sokkel.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 326

 
Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

kart

 

Oppdatert: 15.03.2022

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.