6603/12-1

19.06.2009 Pressemelding 39/2009: A/S Norske Shell, operatør i utvinningstillatelse 326, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6603/12-1. Brønnen påviste gass. Funnet er gjort 150 kilometer nordvest for gassfunnet 6506/6-1 (”Victoria”) i nordlige Norskehavet. Brønnen er boret på 1376 meters vanndyp, det største vanndyp hvor det er gjort funn på norsk sokkel til nå.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter i et prospekt kalt ”Gro”. Brønnen påtraff en 16 meter gasskolonne i øvre kritt, i et reservoar med varierende kvalitet.

Det er stor usikkerhet med hensyn til funnets størrelse. Foreløpige anslag er på mellom 10 og 100 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Videre avgrensningsboring må til for å avklare ressurspotensialet, inkludert muligheter for eventuelle tilleggsvolumer.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 326. Tillatelsen ble tildelt i 18. konsesjonsrunde i 2004. Brønnen er boret til et vertikalt dyp av 3805 meter under havflaten, og ble avsluttet i øvre kritt (trolig Springarformasjonen). Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6603/12-1 ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal bore utenfor norsk sokkel.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 326

 
Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

kart

 

Oppdatert: 04.09.2009